Blog

Archive for Sodni prevodi

Prevod iz slovenščine v hrvaščino

Ugodna ponudba za prevod iz slovenščine v hrvaščino

Nekaj mesecev je že minilo, odkar je tudi Hrvaška zakorakala v EU, zato se po Sloveniji vedno več išče ugodne ponudbe za prevod iz slovenščine v hrvaščino. Podjetja si želijo povečati svoja tržišča predvsem zdaj, ko za izvoz izdelkov ni potrebno več plačevati carino in je tudi dostop na Hrvaško enostavnejši. Predstavitve podjetij, letaki, storitve in izdelki – za vse potrebujete prevod iz slovenščine v hrvaščino, če želite enakovredno zakorakati na hrvaški konkurenčni trg. Ker pa s povpraševanjem raste tudi cena, bo ugodna ponudba za prevod iz slovenščine v hrvaščino enako vredna kot zadetek na loteriji.

Prevod iz slovenščine v hrvaščino naj naredi poklicni prevajalec

Slovenci imamo dobro uho za jezike bivše Jugoslavije in jih običajno več razumemo, kot oni nas. Vendar pa to ni dovolj za prevajanje pomembnih vsebin trgovin ali drugih poslovnih subjektov, ki jih zanima hrvaško tržišče. Resda je Hrvaška blizu in z njo imamo najdaljšo mejo, vendar sama bližina ne zagotavlja dobrega poznavanja lingvistike in jezikoslovja hrvaškega jezika. Ker to ni en najbolj popularnih tujih jezikov, verjetno ravno zato, ker se nam zdi premalo tuj, je poklicnih prevajalcev za prevod iz slovenščine v hrvaščino manj kot bi si trenutno želeli. Tudi zasedenost in roki za dostavo prevodov so se ravno zaradi večjega povpraševanja podaljšali.

 

Zakaj se odločiti ravno za prevod iz slovenščine v hrvaščino?

 

Podjetniki, ki do sedaj še niso razmišljali o širitvi na hrvaški trg, zamujajo izjemno priložnost. Hrvaški trg je nekajkrat večji od slovenskega, zato se lahko tudi zaslužek nekajkrat poveča v kratkem času. Najprej je potrebno vložiti v prevod iz slovenščine v hrvaščino, da bi svojo ponudbo približali hrvaškim kupcem v njihovem jeziku. Nato preučiti na kakšen način svoje izdelke in storitve oglaševati, da bi dosegli ključne kupce. Na koncu se boste tako lahko le zahvalili prevajalcu, ki je za vas pripravil prevod iz slovenščine v hrvaščino in vam tako omogočil razširitev poslovanja, večje uspehe in predvsem dodaten zaslužek.

Posted in: prevod v hrvaščino, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Ali veste kaj so sodni prevodi?

Sodni prevodi

Sodni prevodi so lahko prevodi osebnih dokumentov, sodnih listin, izkazov in drugih pomembnih dokumentov, ki jih prevede le sodni tolmač ali sodni prevajalec. Uporabljajo se predvsem pri ugotavljanju identitete v tujih državah, kjer slovenskih dokumentov ne znajo prebrati, na sodiščih v sodnih procesih ali pred podpisovanjem poslovnih pogodb. Najpogosteje uporabljeni sodni prevodi so pri porokah v tujini, izobraževanju ali zaposlitvi v tujini, pri sodnih procesih v tujih državah in pri sklepanju mednarodnih poslov med podjetji.

Sodni prevodi so lahko delo le sodnih tolmačev

Vsak prevajalec ne more prevesti osebnih dokumentov ali drugih osebnih listin v tuj jezik, ker lahko to opravljajo le posebni prevajalci, ki so opravili izobraževanje in preizkus znanja in jih je na funkcijo sodnega tolmača potrdil pravosodni minister. Zato so sodni prevodi lahko delo le sodnega tolmača ali prevajalca. Sodni prevodi so posebej označeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki je dokument prevedel, ter povezani z vrvico z kopijo originalnega dokumenta. Le na ta način, se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

 

Kje so sodni prevodi nujno potrebni?

 

Najpogosteje lahko tudi običajni prevajalci prevedejo večji del dokumentov, ki se jih uporablja pri mednarodnih poslih, vendar je so sodni prevodi nujno potrebni, ko se prevaja:

 • Osebne dokumente
 • Dokumente, ki izkazujejo dosežke v izobrazbi
 • Oporoke
 • Sodbe in ostali pravni dokumenti
 • Potrdila in pooblastila
 • Izpise iz uradnih evidenc

Pri tovrstnih dokumentih je pomembna istovetnost v tujih državah, zato so lahko veljavni le sodni prevodi, ki jih opravi zaprisežen sodni tolmač. Sodni tolmač je namreč strokovnjak za določen jezik, ki pozna tudi pravno besedišče v obeh jezikih in lahko na podlagi tega točno prevede uradne dokumente. Originali in sodni prevodi so tako potrjeno ujemajoči in istovetni. Sodni tolmači, ki lahko izvajajo prevajanje teh dokumentov, so nanizani v registru sodnih tolmačev, kjer jih lahko vsakdo poišče.

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Sodni tolmač

Kdaj lahko prevajalec postane sodni tolmač?

Sodni tolmač lahko postane vsak prevajalec, ki prestane izobraževanje in uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača, na koncu pa ga na to mesto potrdi še ministrstvo za pravosodje. Ker to mesto zahteva posebna znanja in veščine, sodni tolmač ne more postati kar kdorkoli. Kandidat za sodnega tolmača mora dobro poznati jezik iz in v katerega bo tolmačil in prevajal, dobro obvladati slovenski jezik, poznati ustavno ureditev države, dokazati poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter obvladati temeljne institute kazenskega in civilnega prava. Poleg navedenih znanj mora ustrezati tudi pogojem iz pravilnika o imenovanju sodnih tolmačev ter uspešno opraviti preizkus znanja. Na koncu mora pravosodni minister potrditi ali zavrniti imenovanje kandidata, ki tako lahko postane sodni tolmač.

 

Kaj dela sodni tolmač?

 

Sodni tolmač je usposobljen za prevajanje:

 • Različnih poslovnih pogodb in dokumentov ter finančnih poročil podjetij,
 • Izkazov o izobrazbi kot so: spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • Izpisov iz uradnih evidenc kot so: rojstni list, dokazilo o državljanstvu,…
 • certifikatov in deklaracij,
 • različnih potrdil, ki jih izdajajo uradni organi, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu,…

Vsi dokumenti, ki jih prevede sodni tolmač, veljajo v tujem jeziku kot izvirniki in so potrjeni s tolmačevim žigom in podpisom.

Poleg prevajanja dokumentov pa je sodni tolmač zadolžen tudi za tolmačenje v sodnih procesih in pri drugih pravnih zadevah, kjer je vključena vsaj ena stranka, ki ne zna jezika, v katerem poteka obravnava.

 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

 

Sodni tolmač ima poseben status, ki je tesno povezan z delovanjem pravosodnega sistema, zato ne more postati vsak prevajalec sodni tolmač. V pravilniku o sodnih tolmačih so navedeni pogoji, katerim mora brez izjeme ustrezati kandidat za sodnega tolmača:

 • kandidat mora za imenovanje v sodnega tolmača oddati vlogo na Ministrstvo za pravosodje,
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije (ali katere izmed članic EU),
 • imeti mora na univerzi pridobljeno strokovno izobrazbo,
 • izkazati mora potrdilo o  aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda pooblaščena izobraževalna ustanova,
 • strokovno in praktično mora biti usposobljen v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • uspešno mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača,
 • ne sme biti predhodno kaznovan za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bil neprimeren za opravljanje službe sodnega tolmača (enako velja za sodne cenilce in sodne izvedence)

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Prevod iz angleščine v slovenščino – kako pogosto ga potrebujemo?

Podjetniki, ki prodajajo izdelke, poleg blaga od dobaviteljev prejmejo tudi navodila za uporabi, ki pa so običajno v tujem jeziku, najpogosteje v angleščini. Prevod iz angleščine v slovenščino je tako nujno potreben, če želijo take izdelke prodajati naprej v Sloveniji. Prevajalci, ki lahko opravijo tak prevod iz angleščine v slovenščino, so specializirani strokovnjaki, ki delujejo sami ali znotraj prevajalskih agencij. V vsakdanjem življenju se praktično zelo pogosto srečamo z angleščino in je prevod iz angleščine v slovenščino postal skoraj že nujno zlo. Prišli smo že tako daleč, da smo določene angleške besede že poslovenili in jih v določenih slengih ljudje mirno uporabljajo kot »naše« in nič več »tuje«. Tukaj potem prevod iz angleščine v slovenščino ni več potrebne, saj vsi poznamo pomen besed kot so »ful« ali pa »kul«.

Uradni prevod iz angleščine v slovenščino

Tujci, ki prihajajo na delo v Slovenijo, potrebujejo uradni prevod iz angleščine v slovenščino, ki jim ga lahko naredijo poklicni prevajalci oz. še bolje sodni tolmači. Gre se za dokumente (osebni dokumenti, dokazila o izobrazbi, itd.), ki so nujno potrebni za prijavo v evidenco zaposlenih v Republiki Sloveniji. Prevod iz angleščine v slovenščino lahko overijo sodni tolmači, ki imajo za to pooblastilo ministrstva za pravosodje, potrdijo pa ga s svojim žigom in podpisom. Takšen uradni prevod iz angleščine v slovenščino tako postane enako veljaven kot izvirnik v angleškem jeziku.

Prevod iz angleščine v slovenščino naročite kar preko spleta!

Dandanes je elektronifikacija že tako osvojila naš svet, da lahko praktično skoraj vse opravimo preko spleta: nakupujemo, rezerviramo počitnice, klepetamo s prijatelji, naročamo uradne dokumente,… Tudi prevod iz angleščine v slovenščino zato lahko naročimo kar preko spleta tam, kjer prevajalske agencije tak način dopuščajo. Enostavno iz udobja lastnega doma poiščite ponudnika storitev prevajanja, ga kontaktirajte in mu oddajte naročilo za prevod iz angleščine v slovenščino. Tudi plačila za storitve lahko opravite preko spletne banke ali z uporabo plačilnih kartic, zato enostavneje kot tako, res ne gre!

Posted in: Prevod iz angleščine v slovenščino, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Kaj so sodni prevodi in kaj vsebujejo

Sodni prevodi spadajo med prevajalske storitve, ki jih opravljajo sodni tolmači in jih tudi potrdijo s svojim žigom in podpisom, zato posebno overjanje pri notarju ni potrebno. Sodni tolmači so imenovani s strani pravosodnega ministra za stalno funkcijo tolmačenja in prevajanja dokumentov povezanih s pravom. Z žigom potrjeni sodni prevodi so garancija, da so prevodi enaki izvirniku. Dokumente, ki jih največkrat prevajajo sodni tolmači in jih zato imenujemo sodni prevodi so:

 • poslovni dokumenti in pogodbe,
 • finančna poročila podjetij,
 • spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • rojstni listi in izpisi iz sodnih registrov,
 • deklaracije in certifikati,
 • različna potrdila (o nekaznovanosti, o samskem stanu,…)
 • sodni prevodi drugih dokumentov in listin.

 

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v jeziku druge države

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v tujem jeziku za potrebe posameznikov ali podjetij v tujini ali v sodelovanju s tujimi družbami ali posamezniki. V primeru prijave na delovno mesto v tujini, potrebujete priložiti listine o dokončani izobrazbi, ki mora biti v jeziku države, kjer se imate namen zaposliti. Sodni prevodi so tudi nujna stalnica za obvezujoče partnerske pogodbe med družbami iz različnih držav, ker morajo pogodbe veljati po zakonodaji obeh držav. Dokumenti, ki jih izda Republika Slovenija in so objavljeni tudi v Uradnem listu, lahko le sodni tolmači uradno prevedejo. Takšni sodni prevodi spadajo med osnovne dejavnosti sodnih tolmačev, ki poleg simultanega tolmačenja na sodiščih prevajajo raznovrstne dokumente in sodne listine, ki potrebujejo njihov žig za potrditev istovetnosti z izvirnikom.

Kako izgledajo sodni prevodi

Sodni prevodi so vedno žigosani in z izvirnikom zvezani z vrvico. Izvirnik je lahko vaš original ali sodno overjena kopija (predhodno overitev ste lahko opravili pri notarju ali na upravni enoti) ali navadna kopija. Izvirni dokument, ki ga boste dostavili sodnemu tolmaču v prevajanje, bo strokovno in odgovorno preveden, na koncu pa bo izvirnik zvezan skupaj s prevodom in izjavo tolmača o ustreznosti in njegovimi podatki. Vse skupaj bo ožigosano s tolmačevim žigom, kar zaznamuje, da je dokument postal sodni prevod. Sodni prevodi so imenovani tudi uradni prevodi in jih lahko opravljajo le zapriseženi sodni tolmači pri Ministrstvu za pravosodje.

Kdaj do sodni prevodi obvezni?

Določene dokumente lahko prevedejo tudi običajni prevajalci, če jih potrebujete za sodelovanje na mednarodnih trgih. Sodni prevodi pa so obvezni za dokumente osebne narave : spričevala in izkazi o izobrazbi, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, stalnem prebivališču ali samskem ali zakonskem stanu, rojstni listi, policijski zapisniki, potni listi, izpisi iz sodnega registra, razna osebna pooblastila in dokumenti podobne narave. Sodni prevodi takšnih osebnih listin se običajno uporabljajo za šolanje ali delo v tujini, sklepanje zakonske zveze zunaj Slovenije ali ugotavljanje stanu oz. identifikacije.

Posted in: Sodni prevodi

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE