Blog

Archive for Sodni tolmač

Prevod iz slovenščine v srbščino

Kdaj potrebujem uraden prevod iz slovenščine v srbščino?

Ko se v Srbiji želite predstaviti s svojim podjetjem, želite pri njih nadaljevati šolanje ali pa tam skleniti zakonsko zvezo, boste zagotovo potrebovali uraden prevod iz slovenščine v srbščino. Uradne dokumente (osebne dokumente, izkaze o šolanju, potrdila o stanu…) lahko za vas prevede sodni tolmač, ki jih tako tudi overi in veljajo v Srbiji kot veljajo pri nas. Tudi določene pogodbe o poslovnem sodelovanju je bolje, da so prevedene pri sodnem tolmaču in tako tudi hkrati overjene in veljavne v obeh državah.

Ali prevod iz slovenščine v srbščino lahko opravi le sodni tolmač?

Sodni tolmač je v prvi vrsti poklicni prevajalec za določen jezik, ki pa je opravil še dodatno izobraževanje in ustrezal določenim zakonskim zahtevam ter ga je na koncu potrdilo ministrstvo za pravosodje, da je pridobil svoj naziv ter žig za overitve svojih prevodov. Prevod iz slovenščine v srbščino lahko opravi tudi kak drug poklicni prevajalec, vendar ga lahko overi le sodni tolmač. Zato v kolikor imate potrebo po uradni overitvi, zaupajte prevod iz slovenščine v srbščino direktno sodnemu tolmaču, ki bo za vsa opravil obe storitvi hkrati, vi pa se boste izognili čakanju  v dveh vrstah. V kolikor ne potrebujete overjenega prevoda, pa lahko prevod iz slovenščine v srbščino opravi tudi prevajalska agencija.

Prevod iz slovenščine v srbščino je lahko pravi zalogaj

Tudi srbščina je eden izmed jezikov bivše Jugoslavije, ki ga govori največji del naše bivše skupne države, zato imamo Slovenci pogosto občutek, da jezik pravzaprav kar znamo in se nam ga ni treba posebej učiti. Šele ko preidemo splošno pogovorno raven in želimo prebrati kakšno revijo ali strokovno knjigo, ugotovimo, da je srbski jezik vse prej kot majhen zalogaj. Pri besedilih, ki zahtevajo točnost in eksaktnost si napak ne smemo privoščiti, zato se za prevod iz slovenščine v srbščino raje obrnite na poklicnega prevajalca, ki dobro pozna jezik in besedišče tre bo tako zagotovil najboljši rezultat.

Posted in: Prevod iz slovenščine v srbščino, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Prevod iz slovenščine v hrvaščino

Ugodna ponudba za prevod iz slovenščine v hrvaščino

Nekaj mesecev je že minilo, odkar je tudi Hrvaška zakorakala v EU, zato se po Sloveniji vedno več išče ugodne ponudbe za prevod iz slovenščine v hrvaščino. Podjetja si želijo povečati svoja tržišča predvsem zdaj, ko za izvoz izdelkov ni potrebno več plačevati carino in je tudi dostop na Hrvaško enostavnejši. Predstavitve podjetij, letaki, storitve in izdelki – za vse potrebujete prevod iz slovenščine v hrvaščino, če želite enakovredno zakorakati na hrvaški konkurenčni trg. Ker pa s povpraševanjem raste tudi cena, bo ugodna ponudba za prevod iz slovenščine v hrvaščino enako vredna kot zadetek na loteriji.

Prevod iz slovenščine v hrvaščino naj naredi poklicni prevajalec

Slovenci imamo dobro uho za jezike bivše Jugoslavije in jih običajno več razumemo, kot oni nas. Vendar pa to ni dovolj za prevajanje pomembnih vsebin trgovin ali drugih poslovnih subjektov, ki jih zanima hrvaško tržišče. Resda je Hrvaška blizu in z njo imamo najdaljšo mejo, vendar sama bližina ne zagotavlja dobrega poznavanja lingvistike in jezikoslovja hrvaškega jezika. Ker to ni en najbolj popularnih tujih jezikov, verjetno ravno zato, ker se nam zdi premalo tuj, je poklicnih prevajalcev za prevod iz slovenščine v hrvaščino manj kot bi si trenutno želeli. Tudi zasedenost in roki za dostavo prevodov so se ravno zaradi večjega povpraševanja podaljšali.

 

Zakaj se odločiti ravno za prevod iz slovenščine v hrvaščino?

 

Podjetniki, ki do sedaj še niso razmišljali o širitvi na hrvaški trg, zamujajo izjemno priložnost. Hrvaški trg je nekajkrat večji od slovenskega, zato se lahko tudi zaslužek nekajkrat poveča v kratkem času. Najprej je potrebno vložiti v prevod iz slovenščine v hrvaščino, da bi svojo ponudbo približali hrvaškim kupcem v njihovem jeziku. Nato preučiti na kakšen način svoje izdelke in storitve oglaševati, da bi dosegli ključne kupce. Na koncu se boste tako lahko le zahvalili prevajalcu, ki je za vas pripravil prevod iz slovenščine v hrvaščino in vam tako omogočil razširitev poslovanja, večje uspehe in predvsem dodaten zaslužek.

Posted in: prevod v hrvaščino, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Ali veste kaj so sodni prevodi?

Sodni prevodi

Sodni prevodi so lahko prevodi osebnih dokumentov, sodnih listin, izkazov in drugih pomembnih dokumentov, ki jih prevede le sodni tolmač ali sodni prevajalec. Uporabljajo se predvsem pri ugotavljanju identitete v tujih državah, kjer slovenskih dokumentov ne znajo prebrati, na sodiščih v sodnih procesih ali pred podpisovanjem poslovnih pogodb. Najpogosteje uporabljeni sodni prevodi so pri porokah v tujini, izobraževanju ali zaposlitvi v tujini, pri sodnih procesih v tujih državah in pri sklepanju mednarodnih poslov med podjetji.

Sodni prevodi so lahko delo le sodnih tolmačev

Vsak prevajalec ne more prevesti osebnih dokumentov ali drugih osebnih listin v tuj jezik, ker lahko to opravljajo le posebni prevajalci, ki so opravili izobraževanje in preizkus znanja in jih je na funkcijo sodnega tolmača potrdil pravosodni minister. Zato so sodni prevodi lahko delo le sodnega tolmača ali prevajalca. Sodni prevodi so posebej označeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki je dokument prevedel, ter povezani z vrvico z kopijo originalnega dokumenta. Le na ta način, se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

 

Kje so sodni prevodi nujno potrebni?

 

Najpogosteje lahko tudi običajni prevajalci prevedejo večji del dokumentov, ki se jih uporablja pri mednarodnih poslih, vendar je so sodni prevodi nujno potrebni, ko se prevaja:

 • Osebne dokumente
 • Dokumente, ki izkazujejo dosežke v izobrazbi
 • Oporoke
 • Sodbe in ostali pravni dokumenti
 • Potrdila in pooblastila
 • Izpise iz uradnih evidenc

Pri tovrstnih dokumentih je pomembna istovetnost v tujih državah, zato so lahko veljavni le sodni prevodi, ki jih opravi zaprisežen sodni tolmač. Sodni tolmač je namreč strokovnjak za določen jezik, ki pozna tudi pravno besedišče v obeh jezikih in lahko na podlagi tega točno prevede uradne dokumente. Originali in sodni prevodi so tako potrjeno ujemajoči in istovetni. Sodni tolmači, ki lahko izvajajo prevajanje teh dokumentov, so nanizani v registru sodnih tolmačev, kjer jih lahko vsakdo poišče.

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Sodni tolmač

Kdaj lahko prevajalec postane sodni tolmač?

Sodni tolmač lahko postane vsak prevajalec, ki prestane izobraževanje in uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača, na koncu pa ga na to mesto potrdi še ministrstvo za pravosodje. Ker to mesto zahteva posebna znanja in veščine, sodni tolmač ne more postati kar kdorkoli. Kandidat za sodnega tolmača mora dobro poznati jezik iz in v katerega bo tolmačil in prevajal, dobro obvladati slovenski jezik, poznati ustavno ureditev države, dokazati poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter obvladati temeljne institute kazenskega in civilnega prava. Poleg navedenih znanj mora ustrezati tudi pogojem iz pravilnika o imenovanju sodnih tolmačev ter uspešno opraviti preizkus znanja. Na koncu mora pravosodni minister potrditi ali zavrniti imenovanje kandidata, ki tako lahko postane sodni tolmač.

 

Kaj dela sodni tolmač?

 

Sodni tolmač je usposobljen za prevajanje:

 • Različnih poslovnih pogodb in dokumentov ter finančnih poročil podjetij,
 • Izkazov o izobrazbi kot so: spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • Izpisov iz uradnih evidenc kot so: rojstni list, dokazilo o državljanstvu,…
 • certifikatov in deklaracij,
 • različnih potrdil, ki jih izdajajo uradni organi, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu,…

Vsi dokumenti, ki jih prevede sodni tolmač, veljajo v tujem jeziku kot izvirniki in so potrjeni s tolmačevim žigom in podpisom.

Poleg prevajanja dokumentov pa je sodni tolmač zadolžen tudi za tolmačenje v sodnih procesih in pri drugih pravnih zadevah, kjer je vključena vsaj ena stranka, ki ne zna jezika, v katerem poteka obravnava.

 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

 

Sodni tolmač ima poseben status, ki je tesno povezan z delovanjem pravosodnega sistema, zato ne more postati vsak prevajalec sodni tolmač. V pravilniku o sodnih tolmačih so navedeni pogoji, katerim mora brez izjeme ustrezati kandidat za sodnega tolmača:

 • kandidat mora za imenovanje v sodnega tolmača oddati vlogo na Ministrstvo za pravosodje,
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije (ali katere izmed članic EU),
 • imeti mora na univerzi pridobljeno strokovno izobrazbo,
 • izkazati mora potrdilo o  aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda pooblaščena izobraževalna ustanova,
 • strokovno in praktično mora biti usposobljen v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • uspešno mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača,
 • ne sme biti predhodno kaznovan za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bil neprimeren za opravljanje službe sodnega tolmača (enako velja za sodne cenilce in sodne izvedence)

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Prevod iz angleščine v slovenščino – kako pogosto ga potrebujemo?

Podjetniki, ki prodajajo izdelke, poleg blaga od dobaviteljev prejmejo tudi navodila za uporabi, ki pa so običajno v tujem jeziku, najpogosteje v angleščini. Prevod iz angleščine v slovenščino je tako nujno potreben, če želijo take izdelke prodajati naprej v Sloveniji. Prevajalci, ki lahko opravijo tak prevod iz angleščine v slovenščino, so specializirani strokovnjaki, ki delujejo sami ali znotraj prevajalskih agencij. V vsakdanjem življenju se praktično zelo pogosto srečamo z angleščino in je prevod iz angleščine v slovenščino postal skoraj že nujno zlo. Prišli smo že tako daleč, da smo določene angleške besede že poslovenili in jih v določenih slengih ljudje mirno uporabljajo kot »naše« in nič več »tuje«. Tukaj potem prevod iz angleščine v slovenščino ni več potrebne, saj vsi poznamo pomen besed kot so »ful« ali pa »kul«.

Uradni prevod iz angleščine v slovenščino

Tujci, ki prihajajo na delo v Slovenijo, potrebujejo uradni prevod iz angleščine v slovenščino, ki jim ga lahko naredijo poklicni prevajalci oz. še bolje sodni tolmači. Gre se za dokumente (osebni dokumenti, dokazila o izobrazbi, itd.), ki so nujno potrebni za prijavo v evidenco zaposlenih v Republiki Sloveniji. Prevod iz angleščine v slovenščino lahko overijo sodni tolmači, ki imajo za to pooblastilo ministrstva za pravosodje, potrdijo pa ga s svojim žigom in podpisom. Takšen uradni prevod iz angleščine v slovenščino tako postane enako veljaven kot izvirnik v angleškem jeziku.

Prevod iz angleščine v slovenščino naročite kar preko spleta!

Dandanes je elektronifikacija že tako osvojila naš svet, da lahko praktično skoraj vse opravimo preko spleta: nakupujemo, rezerviramo počitnice, klepetamo s prijatelji, naročamo uradne dokumente,… Tudi prevod iz angleščine v slovenščino zato lahko naročimo kar preko spleta tam, kjer prevajalske agencije tak način dopuščajo. Enostavno iz udobja lastnega doma poiščite ponudnika storitev prevajanja, ga kontaktirajte in mu oddajte naročilo za prevod iz angleščine v slovenščino. Tudi plačila za storitve lahko opravite preko spletne banke ali z uporabo plačilnih kartic, zato enostavneje kot tako, res ne gre!

Posted in: Prevod iz angleščine v slovenščino, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Prevajalci in prevajanje francoščine

Prevajalske agencije in posamezni prevajalci, ki nudijo prevajanje francoščine, lahko hitro in točno prevedejo vaša izbrana besedila  v francoski jezik. Francoščina je le eden težjih jezikov v Evropi, ki slovi predvsem po težki izgovarjavi, poleg tega pa ni veliko posameznikov v Sloveniji, ki bi francoščino zelo dobro poznali, kot jih je recimo za angleški ali nemški jezik. Francija in francoski trg je veliko tržišče, ki je relativno blizu Slovenije in je zato zanimivo predvsem podjetjem, ki želijo povečati svoj tržni prostor. Pa tudi obratno – francoskim podjetjem je zanimivo slovensko tržišče, ki meji na Balkan. V tem primeru je prevajanje francoščine bistveno in ključnega pomena.

Prevajanje francoščine in zagotavljanje dobrega razumevanja

Tujci, ki želijo pri nas razširiti svojo ponudbo, je najbolje, da svoje izdelke ali storitve predstavijo v slovenščini. V tem primeru je najbolje, da se obrnejo na prevajalca specializiranega za prevajanje francoščine, ki jim bo pri tem pomagal. Prevajanje francoščine le ni tako enostavno kot na primer prevajanje angleščine, zato bo poklicni prevajalec najboljša rešitev. Poleg tega, da bo prevajalec opravila prevajanje francoščine, bo tujim podjetjem lahko predstavil stanje slovenskega trga in njegovih značilnosti. Če je prevajalec iz Slovenije, potem pozna tudi kulturne razlike med državama, ki lahko vplivajo na sam vstop ali obnašanje podjetja na trgu (oglaševanje, sponzorstva..). S tem dodatnim uvidom v stanje na trgu bo prevajalec podjetju zagotovil dobro razumevanje situacij.

Kako poiskati prevajalca za prevajanje francoščine?

Najlažje iskanje prevajalca za prevajanje francoščine vsekakor lahko opravite s spletnim iskanjem. V spletni iskalnik vpišite iskano ključno besedo, v tem primeru »prevajanje francoščine« in izmed nanizanih rezultatov izberite tistega, ki vas najbolj prepriča. Agencije in posamezni prevajalci imajo v večini že izdelane spletne vizitke ali spletne strani, kjer lahko najdete tudi cene njihovih storitev, kontaktne podatke in preverite reference oz. izkušnje. Prevajanje francoščine bo s prevajalcem postalo pravi mačji kašelj!

Posted in: Prevajanje, prevajanje francoščine, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz angleščine se imenuje sodni tolmač za angleški jezik

Za angleško govoreče stranke, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kanade, Avstralije ali Nove Zelandije, se v postopkih na sodiščih v Sloveniji vključi tudi sodni tolmač za angleški jezik. Sodni tolmač za angleški jezik je jezikovni poznavalec z znanjem prava, ki je visoko usposobljen prevajalec s posebnim statusom. Na mesto je bil imenovan s strani pravosodnega ministra po vseh izpolnjenih pogojih in opravljenem preverjanju znanja iz angleščine in prava, zato je postal sodni tolmač za angleški jezik. Svoje delo opravlja tako na sodiščih kot drugje, kjer je potrebna prisotnost sodnega tolmača zaradi vpletenosti tujega državljana. Tolmači so običajno specializirani za en jezik, redko dva in le izjemoma tri tuje jezike poleg svojega maternega. Od sodnega tolmača se namreč zahteva visoka raven strokovnega znanja pri vsakem od jezikov in so jeziki ravno iz tega razloga omejeni.

Sodni tolmač za angleški jezik prevaja strokovna besedila iz in v angleščino

Sodni tolmač za angleški jezik s svojim žigom in podpisom jamči za skladnost prevoda z izvirnikom. Ker je zadaj velika odgovornost, mora kot potrjeni strokovnjak za določen jezik biti pri svojem delu še posebej natančen in dobro poznati strokovno izrazoslovje. Iz tega razloga so cene storitev sodnega tolmača občutno višje kot cene storitev običajnega prevajalca, saj mora sodni tolmač za angleški jezik uporabiti veliko več znanja za opravljanje svojega dela in potem odgovorno stati za svojim prevodom. V primeru škodljivega ravnanja in hujših napak se sodni tolmač lahko sooči s suspenzom ali celo razrešitvijo. Svojo stalno službo morajo tako ohranjati z visoko stopnjo odgovornosti in strokovne podkovanosti.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Nemške listine prevaja sodni tolmač za nemški jezik

Z Nemčijo, eno izmed gospodarsko vodilnih članic EU, sodeluje veliko slovenskih podjetij, ki pri svojem delu večkrat uporabijo storitve, ki jih nudi sodni tolmač za nemški jezik. Ker so pogodbe o sodelovanju nujno potrebne in morajo biti veljavne tako pri nas, kot v državi poslovnega partnerja, zgolj enostaven prevod ni dovolj in se zahteva tudi žig sodnega tolmača. Sodni tolmač za nemški jezik obvlada tako nemški kot slovenski jezik, pozna pravno in poslovno izrazoslovje, da lahko svoje delo opravlja na visokem nivoju in je zanj tudi odgovoren. Ključno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja z nemškimi družbami, vstopanja na nemško govoreče trge in sklepanja sporazumov in pogodb s partnerji iz Nemčije ima torej ravno sodni tolmač za nemški jezik.

Sodni tolmač za nemški jezik opravlja tolmačenje za nemške državljane na slovenskih sodiščih

Tolmačenje je simultano prevajanje na sodnih obravnavah, v katerih so vpleteni tujci, ki ne znajo slovenščine. Sodni tolmač za nemški jezik v takem primeru poskrbi za nemško govoreče države, poleg Nemčije tudi Avstrijo in Švico. Tolmač je prisoten na vseh obravnavah in prevaja celotno govorjeno besedo v jezik tujega državljana. Ko je na vrsti za govor nemško govoreča stranka v postopku, pa sodni tolmač za nemški jezik prevede njeno izjavo v slovenski jezik, da ga razume tudi sodišče. Poleg simultanega tolmačenja na obravnavah pred sodnikom, sodni tolmač za nemški jezik prevede tudi morebitne listine, potrebne za obravnavo na sodišču. Brez sodelovanja tolmača na obravnavi, bi bile kršene pravice stranke v postopku in obravnava ne bi bila veljavna, zato mora biti sodni tolmač za nemški jezik vedno prisoten, ko so v postopek vpletene nemško govoreče osebe.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Za prevajanje srbskega jezika na sodišču poskrbi sodni tolmač za srbski jezik

Večkrat se zgodi, da se na obravnavah na slovenskih sodiščih znajdejo srbski državljani, zato je sodni tolmač za srbski jezik pogosto iskan. Ko tujec na ozemlju Republike Slovenije stori prekršek, zaradi katerega je vabljen na sodno obravnavo, ali pa tujec želi kupiti nepremičnino v Sloveniji, se v postopek pravde ali obravnave pokliče sodnega tolmača. Sodni tolmač za srbski jezik na sodišču simultano prevaja slovenski govor udeležencev obravnave v srbski jezik, da srbski državljan lahko spremlja obravnavo. Ko odgovarja on, sodni tolmač za srbski jezik izjavo prevede v slovenski jezik, da ga razumejo sodnik in ostali udeleženci.

Sodni tolmač za srbski jezik prevaja različne dokumente

Postopki pred uradnimi organi, poslovna pogajanja, notarska overjanja, poroke in druge uradne zadeve pogosto zahtevajo prevode listin ali sodelovanje na obravnavah, ki vključujejo sodne tolmače. Ker živimo na ozemlju bivše Jugoslavije, kjer se različni narodi pogosto srečujejo, so se veliko preseljevali in poročali med seboj, ni redko, da postopki v uradnih zadevah večkrat kličejo po storitvah, ki jih opravlja sodni tolmač za srbski jezik.

Prevod poročnih listov, izkazov in diplom o šolanju, izjave o nekaznovanosti ali samskem stanu so najpogosteje prevajani dokumenti. Potrebujemo jih, če se želimo zaposliti v tujini, nadaljevati šolanje ali se poročiti. Sodni tolmač za srbski jezik je usposobljen prevajalec, poznavalec tako jezika kot pravosodne terminologije, ki s svojim žigom jamči in je odgovoren za pravilen prevod, ki je enak izvirniku. Iz tega sledi, da je ravno zaradi odgovornosti postavka za prevajanje sodnih tolmačev višja, kot za prevode običajnih prevajalcev.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Kdaj je na sodišču potreben sodni tolmač za hrvaški jezik?

Sodni tolmač za hrvaški jezik je na sodišče poklican, kadar poteka pravda na slovenskem sodišču in je v njej udeležen vsaj en hrvaški državljan, ki ne zna slovenskega jezika. Ko sodišče ugotovi, da oseba ne more spremljati postopka zaradi neznanja jezika, preveri seznam sodnih tolmačev in pokliče tolmača za hrvaški jezik. Sodni tolmač za hrvaški jezik je nekdo, ki obvlada slovenski in hrvaški jezik, pozna zakonodajo in je uspešno opravil preizkus znanja ter bil imenovan za sodnega tolmača. Poleg zahtev sodišča se mora sodni tolmač za hrvaški jezik zglasiti tudi v postopkih državnih organov, pravnih ali fizičnih oseb, če nekdo od vpletenih zahteva sodnega tolmača.

Sodni tolmač za hrvaški jezik ne le tolmači, ampak tudi prevaja

Čeprav marsikdo povezuje tolmačenje s simultanim prevajanjem na sodnih obravnavah, sodni tolmač za hrvaški jezik opravlja več različnih del, ki vključujejo tudi prevode listin, ne le tolmačenje na sodiščih. Prevodi različnih listin so potrebni za sodne obravnave, vpise lastništev zemljišč ali drugih lastnin, prevod zapuščinskih obravnav ali oporok. Sodni tolmač za hrvaški jezik prevaja iz hrvaškega jezika v slovenski in obratno, zato ga potrebujejo tako hrvaški državljani v slovenskih pravosodnih postopkih, kot slovenski državljani, ki imajo v svojih postopkih hrvaške listine.

Sodni tolmač za hrvaški jezik lahko postane le nekdo, ki ima iz strani izobraževalne ustanove potrdilo o aktivnem znanju tako slovenskega kot hrvaškega jezika in je hkrati usposobljen s poznavanjem pravosodne terminologije. Le tako lahko zagotovi, da prevod ustreza pravnim normam vpletenih jezikov in držav.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12
POVPRAŠEVANJE