TRANSPORT IN LOGISTIKA

 

LOGISTIKA , TRANSPORT IN TRGOVINA

Prevajanje v vse jezike je osnovno načelo vseh transportnih subjektov Logistika je ena od glavnih dejavnosti vsake družbe. Obsega vsa področja: od pretoka informacij, prevoza, skladiščenja, kontrole, skrbnega ravnanja z blagom, zavarovanja, varnosti. Je pomembna veriga dejavnosti in temelji na optimizaciji časa, stroškov in izvedbe. Cilj je: zagotoviti prave dobrine in storitve na pravem kraju in ob pravem času. EUROCOMIT3 zagotavlja prevajalske storitve na vseh sistemih logistike.

Na področju logistike, transporta in trgovine vam v naši prevajalski agenciji nudimo prevajanje:

  • nabavne logistike
  • proizvodne logistike
  • distribucijske logistike
  • razbremenilne logistike
  • poslovne logistike
  • informacijske logistike

LOGISTIKA ZA RAZLIČNE VRSTE PROMETA zahteva različne uporabe prometa:

  • ladijski promet
  • rečni promet
  • cestni promet
  • železniški promet
  • zračni promet
 

KAKO LAHKO POMAGA EUROCOMIT3?

Globalizacija logistike in transporta zahteva prevode za različne dokumente:

  • prevod certifikatov, licenc, dovolilnic, CEMT dovolilnic, carinskih deklaracij
  • Prevod bančnih transferjev
  • prevod  transporta  nevarnih snovi
  • prevod   transporta farmacevtskih izdelkov
  • prevod  transporta  prehrambenih izdelkov in njihovega porekla
  • prevod  transportnih pogodb
  • prevod  varnostnih listov
  • prevod  Direktiv Sveta EU
  • prevod  Uredbe Sveta (EGS)
  • prevod  Sporazumov med državami
  • prevod  kršitev
  • prevod zavarovanje tovora
  • prevod inšpekcijskih pregledov
  • prevod veljavnih prometnih pravil
  • prevod nesreč v tujini in doma
  • prevod  za nabavo materialov
  • prevod spletnih strani
  • prevod posebnih prevozov
  • prevod terjatev
  • prevod potnih listov in dokumentov
  • prevod odškodninskih zahtevkov
  • prevod mednarodnih zračnih pogodb
  • prevod železniških in cestnih signalizacij, uvoženih naprav

 

ZAUPALI SO NAM in še vedno nam zaupajo:

  • Ministrstvo za promet
  • PHARE
  • DDC
  • DARS
  • ECHA
  • ENVIRENMENT
  • Cestno podjetje Maribor
  • Pomurski tehnološki park
  • Evropskega sodišča
  • odvetniške družbe Čeferin..
  • Ministrstvo za obrambo
  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Intercontact, Nemčija
  • Slosad
  • Messer Slovenija
  • Luka Koper
  • in mnogi drugi
 

Jeziki, ki so najpogosteje uporabljeni so:

angleščina, nemščina, italijanščina, slovaščina, ruščina, poljščina,srbščina.

 

Zakaj izbrati EuroComIT3? Po čem se razlikujemo? PDF brošura Naše reference…

POVPRAŠEVANJE