Blog

Prevajalska agencija naj omogoča strokovnost

Prevoda besedila ne moremo zaupati študentu ciljnega jezika, ampak ga zaupamo tistemu, ki ima dokončano izobrazbo in izkušnje. Navadno agencije združujejo več strokovnjakov z različnih področij, zato se obrnimo nanje, čeprav so stroški nekoliko višji. Pri tem pa moramo upoštevati, da bodo storitve, ki jih bo ponudila prevajalska agencija, vključevale tudi pregled prevodov, ustrezno izbiro prevajalca z določenega strokovnega področja, spoštovanje rokov in mnoge dodatne ugodnosti po dogovoru. Diplomiran prevajalec je usposobljen za prevajanje, v kolikor pa si pridobi še dragocene izkušnje, bo imel še večjo vrednost. Izobrazba je oblika garancije, da bo prevod opravil kvalificiran prevajalec. Poleg tega so za strokovna področja potrebna še dodatna izobraževanja in izkušnje z delom v določenem sektorju, kateri študent še nima.

Prevajalska agencija zagotavlja delo s prevajalskimi orodji

Pri prevajalskih orodjih ali orodjih CAT ne gre za prevajalnike, ki jih najdemo na spletu in si z njimi lahko sami prevedemo besedila. To so prevajalniki, ki omogočajo, da nam pri prevajanju pomaga računalniški program. Le-ta prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov, kar pomeni, da se segmenti prevodov shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in nam pomaga pri nadaljnjih projektih. S tovrstnimi prevajalniki izboljšamo svoje delo in ga opravimo v krajšem času. Poleg tega omogočajo kakovostnejše prevode z urejeno terminologijo in slogom. Prednost programov je tudi v tem, da zaznajo, koliko odstotkov besedila se ponavlja, zato lahko ponudnik ustrezno zniža ceno storitve.

Pri storitvah, ki jih omogoča prevajalska agencija, je pomemben čas za prevod

Pri prevajanju je čas ključnega pomena. Velikokrat smo vezani na tisk, objavo, termin sejma ali sestanka, zato mora biti besedilo pripravljeno pravočasno. Prevajalska agencija je dovolj izkušena, da lahko uredi zelo hitre in dobre prevode. Drugače je prevajalčeva norma približno pet prevajalskih strani na dan, vendar je tudi odvisna od narave besedila.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE