Blog

Prevajanje: že 17 let obstoja dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji

Prevajanje kot ena izmed mednarodno priznanih študijskih smeri Filozofske fakultete

Oddelek za prevajalstvo je s pedagoškim delom je začel v študijskem letu 1997/98 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2004 je bil po predhodnem preverjanju kvalitete poučevanja in ocenjevanja prevajanja in tolmačenja ter kvalitete diplomantov sprejet v mednarodno združenje visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje na visokošolskem nivoju. Junija 2005 je Oddelek postal polnopravni član mednarodnega konzorcija Evropske komisije in parlamenta. S članstvom so pridobili možnost izdajanja evropskega magisterija. Študijski program na Oddelku za prevajalstvo je tako edini program za poučevanje prevajanja in tolmačenja v Sloveniji, ki je bil mednarodno ovrednoten in ocenjen kot eden najkvalitetnejših v Evropi. Prevajanje pa

Študijski programi: prevajanje kot drugostopenjski usmeritveni študij

PrevajanjeNa Oddelku za prevajalstvo izvajajo študij na vseh treh stopnjah. Na prvi  dodiplomski stopnji je akreditiran študij Medjezikovnega posredovanja. Na drugi, magistrski stopnji,  študentje izbirajo med študijema imenovanima Prevajanje in Tolmačenje, na tretji stopnji pa se doktorski študentje posvečajo študiju Prevodoslovja. Na Oddelku za prevajalstvo poučuje 30 specializiranih univerzitetnih učiteljev, asistentov in lektorjev, ki so habilitirani za področja prevodoslovja, slovenskega, angleškega, francoskega, italijanskega in nemškega jezika z mednarodnimi referencami Na vseh treh študijskih stopnjah se izobražuje 540 študentov.

Na magistrski študijski program prevajanje se lahko prijavijo tudi diplomanti drugih smeri

Pogoji za vpis so usklajeni s Statutom Univerze v Ljubljani, ki v 117. členu določa, da se v magistrski študijski program lahko vpiše, kdor je končal dodiplomski program, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali  program visokošolskega študija pred ; kandidat mora opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija). Magistrski program  prevajalce usposablja za strokovno in literarno prevajanje, podnaslavljanje, računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE