Prevajanje v bosanščino

Prevajanje iz slovenščine v bosanščino

Bosanščina je jezikovna različica jezika, ki je bil nekoč znan kot srbohrvaščina. Danes bosanski jezik govori okrog 2 milijona Bošnjakov v Bosni in Hercegovini, kjer sta poleg bosanščine uradna jezika še srbščina in hrvaščina.

Z razvijanjem gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Bosno in Hercegovino postaja bosanski jezik ponovno zanimiv za slovenske gospodarstvenike. Ga znate?

 

Prevajanje iz slovenščine v bosanščino  ‒ pisati skupaj ali narazen ‒ to je zdaj vprašanje?

Kako se pravilno piše pomožni glagol »ću«? Skupaj ali narazen? Uraditću to ali uradit ću to?

Bosanščina tako kot srbščina in hrvaščina uporablja svoja jezikovna pravila. Jih poznate dovolj, da si upate sami prevesti vaše poslovne dopise ali drugo gradivo?

Res je, da sta besedišče in slovnica zelo podobna srbščini in hrvaščini, toda prav besedišče je najbolj podvrženo spremembam in medkulturnim vplivom. Saj poznate rek »hudič je v detajlih«?

Jih nešolani prevajalci poznajo dovolj, da ste jim pripravljeni zaupati svoja besedila v prevod?

 

Prevajanje iz slovenščine v bosanščino  ‒ cela paleta storitev

Poleg prevajanja iz slovenščine v bosansčino vam nudimo tudi storitvi lektoriranje in sodni prevodi.

POVPRAŠEVANJE