Blog

Prevod iz slovenščine v srbščino

Kdaj potrebujem uraden prevod iz slovenščine v srbščino?

Ko se v Srbiji želite predstaviti s svojim podjetjem, želite pri njih nadaljevati šolanje ali pa tam skleniti zakonsko zvezo, boste zagotovo potrebovali uraden prevod iz slovenščine v srbščino. Uradne dokumente (osebne dokumente, izkaze o šolanju, potrdila o stanu…) lahko za vas prevede sodni tolmač, ki jih tako tudi overi in veljajo v Srbiji kot veljajo pri nas. Tudi določene pogodbe o poslovnem sodelovanju je bolje, da so prevedene pri sodnem tolmaču in tako tudi hkrati overjene in veljavne v obeh državah.

Ali prevod iz slovenščine v srbščino lahko opravi le sodni tolmač?

Sodni tolmač je v prvi vrsti poklicni prevajalec za določen jezik, ki pa je opravil še dodatno izobraževanje in ustrezal določenim zakonskim zahtevam ter ga je na koncu potrdilo ministrstvo za pravosodje, da je pridobil svoj naziv ter žig za overitve svojih prevodov. Prevod iz slovenščine v srbščino lahko opravi tudi kak drug poklicni prevajalec, vendar ga lahko overi le sodni tolmač. Zato v kolikor imate potrebo po uradni overitvi, zaupajte prevod iz slovenščine v srbščino direktno sodnemu tolmaču, ki bo za vsa opravil obe storitvi hkrati, vi pa se boste izognili čakanju  v dveh vrstah. V kolikor ne potrebujete overjenega prevoda, pa lahko prevod iz slovenščine v srbščino opravi tudi prevajalska agencija.

Prevod iz slovenščine v srbščino je lahko pravi zalogaj

Tudi srbščina je eden izmed jezikov bivše Jugoslavije, ki ga govori največji del naše bivše skupne države, zato imamo Slovenci pogosto občutek, da jezik pravzaprav kar znamo in se nam ga ni treba posebej učiti. Šele ko preidemo splošno pogovorno raven in želimo prebrati kakšno revijo ali strokovno knjigo, ugotovimo, da je srbski jezik vse prej kot majhen zalogaj. Pri besedilih, ki zahtevajo točnost in eksaktnost si napak ne smemo privoščiti, zato se za prevod iz slovenščine v srbščino raje obrnite na poklicnega prevajalca, ki dobro pozna jezik in besedišče tre bo tako zagotovil najboljši rezultat.

Posted in: Prevod iz slovenščine v srbščino, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE