Blog

Kdaj je na sodišču potreben sodni tolmač za hrvaški jezik?

Sodni tolmač za hrvaški jezik je na sodišče poklican, kadar poteka pravda na slovenskem sodišču in je v njej udeležen vsaj en hrvaški državljan, ki ne zna slovenskega jezika. Ko sodišče ugotovi, da oseba ne more spremljati postopka zaradi neznanja jezika, preveri seznam sodnih tolmačev in pokliče tolmača za hrvaški jezik. Sodni tolmač za hrvaški jezik je nekdo, ki obvlada slovenski in hrvaški jezik, pozna zakonodajo in je uspešno opravil preizkus znanja ter bil imenovan za sodnega tolmača. Poleg zahtev sodišča se mora sodni tolmač za hrvaški jezik zglasiti tudi v postopkih državnih organov, pravnih ali fizičnih oseb, če nekdo od vpletenih zahteva sodnega tolmača.

Sodni tolmač za hrvaški jezik ne le tolmači, ampak tudi prevaja

Čeprav marsikdo povezuje tolmačenje s simultanim prevajanjem na sodnih obravnavah, sodni tolmač za hrvaški jezik opravlja več različnih del, ki vključujejo tudi prevode listin, ne le tolmačenje na sodiščih. Prevodi različnih listin so potrebni za sodne obravnave, vpise lastništev zemljišč ali drugih lastnin, prevod zapuščinskih obravnav ali oporok. Sodni tolmač za hrvaški jezik prevaja iz hrvaškega jezika v slovenski in obratno, zato ga potrebujejo tako hrvaški državljani v slovenskih pravosodnih postopkih, kot slovenski državljani, ki imajo v svojih postopkih hrvaške listine.

Sodni tolmač za hrvaški jezik lahko postane le nekdo, ki ima iz strani izobraževalne ustanove potrdilo o aktivnem znanju tako slovenskega kot hrvaškega jezika in je hkrati usposobljen s poznavanjem pravosodne terminologije. Le tako lahko zagotovi, da prevod ustreza pravnim normam vpletenih jezikov in držav.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE