Blog

Nemške listine prevaja sodni tolmač za nemški jezik

Z Nemčijo, eno izmed gospodarsko vodilnih članic EU, sodeluje veliko slovenskih podjetij, ki pri svojem delu večkrat uporabijo storitve, ki jih nudi sodni tolmač za nemški jezik. Ker so pogodbe o sodelovanju nujno potrebne in morajo biti veljavne tako pri nas, kot v državi poslovnega partnerja, zgolj enostaven prevod ni dovolj in se zahteva tudi žig sodnega tolmača. Sodni tolmač za nemški jezik obvlada tako nemški kot slovenski jezik, pozna pravno in poslovno izrazoslovje, da lahko svoje delo opravlja na visokem nivoju in je zanj tudi odgovoren. Ključno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja z nemškimi družbami, vstopanja na nemško govoreče trge in sklepanja sporazumov in pogodb s partnerji iz Nemčije ima torej ravno sodni tolmač za nemški jezik.

Sodni tolmač za nemški jezik opravlja tolmačenje za nemške državljane na slovenskih sodiščih

Tolmačenje je simultano prevajanje na sodnih obravnavah, v katerih so vpleteni tujci, ki ne znajo slovenščine. Sodni tolmač za nemški jezik v takem primeru poskrbi za nemško govoreče države, poleg Nemčije tudi Avstrijo in Švico. Tolmač je prisoten na vseh obravnavah in prevaja celotno govorjeno besedo v jezik tujega državljana. Ko je na vrsti za govor nemško govoreča stranka v postopku, pa sodni tolmač za nemški jezik prevede njeno izjavo v slovenski jezik, da ga razume tudi sodišče. Poleg simultanega tolmačenja na obravnavah pred sodnikom, sodni tolmač za nemški jezik prevede tudi morebitne listine, potrebne za obravnavo na sodišču. Brez sodelovanja tolmača na obravnavi, bi bile kršene pravice stranke v postopku in obravnava ne bi bila veljavna, zato mora biti sodni tolmač za nemški jezik vedno prisoten, ko so v postopek vpletene nemško govoreče osebe.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE