Blog

Za prevajanje srbskega jezika na sodišču poskrbi sodni tolmač za srbski jezik

Večkrat se zgodi, da se na obravnavah na slovenskih sodiščih znajdejo srbski državljani, zato je sodni tolmač za srbski jezik pogosto iskan. Ko tujec na ozemlju Republike Slovenije stori prekršek, zaradi katerega je vabljen na sodno obravnavo, ali pa tujec želi kupiti nepremičnino v Sloveniji, se v postopek pravde ali obravnave pokliče sodnega tolmača. Sodni tolmač za srbski jezik na sodišču simultano prevaja slovenski govor udeležencev obravnave v srbski jezik, da srbski državljan lahko spremlja obravnavo. Ko odgovarja on, sodni tolmač za srbski jezik izjavo prevede v slovenski jezik, da ga razumejo sodnik in ostali udeleženci.

Sodni tolmač za srbski jezik prevaja različne dokumente

Postopki pred uradnimi organi, poslovna pogajanja, notarska overjanja, poroke in druge uradne zadeve pogosto zahtevajo prevode listin ali sodelovanje na obravnavah, ki vključujejo sodne tolmače. Ker živimo na ozemlju bivše Jugoslavije, kjer se različni narodi pogosto srečujejo, so se veliko preseljevali in poročali med seboj, ni redko, da postopki v uradnih zadevah večkrat kličejo po storitvah, ki jih opravlja sodni tolmač za srbski jezik.

Prevod poročnih listov, izkazov in diplom o šolanju, izjave o nekaznovanosti ali samskem stanu so najpogosteje prevajani dokumenti. Potrebujemo jih, če se želimo zaposliti v tujini, nadaljevati šolanje ali se poročiti. Sodni tolmač za srbski jezik je usposobljen prevajalec, poznavalec tako jezika kot pravosodne terminologije, ki s svojim žigom jamči in je odgovoren za pravilen prevod, ki je enak izvirniku. Iz tega sledi, da je ravno zaradi odgovornosti postavka za prevajanje sodnih tolmačev višja, kot za prevode običajnih prevajalcev.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE