Blog

Sodni tolmač

Kdaj lahko prevajalec postane sodni tolmač?

Sodni tolmač lahko postane vsak prevajalec, ki prestane izobraževanje in uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača, na koncu pa ga na to mesto potrdi še ministrstvo za pravosodje. Ker to mesto zahteva posebna znanja in veščine, sodni tolmač ne more postati kar kdorkoli. Kandidat za sodnega tolmača mora dobro poznati jezik iz in v katerega bo tolmačil in prevajal, dobro obvladati slovenski jezik, poznati ustavno ureditev države, dokazati poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter obvladati temeljne institute kazenskega in civilnega prava. Poleg navedenih znanj mora ustrezati tudi pogojem iz pravilnika o imenovanju sodnih tolmačev ter uspešno opraviti preizkus znanja. Na koncu mora pravosodni minister potrditi ali zavrniti imenovanje kandidata, ki tako lahko postane sodni tolmač.

 

Kaj dela sodni tolmač?

 

Sodni tolmač je usposobljen za prevajanje:

 • Različnih poslovnih pogodb in dokumentov ter finančnih poročil podjetij,
 • Izkazov o izobrazbi kot so: spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • Izpisov iz uradnih evidenc kot so: rojstni list, dokazilo o državljanstvu,…
 • certifikatov in deklaracij,
 • različnih potrdil, ki jih izdajajo uradni organi, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu,…

Vsi dokumenti, ki jih prevede sodni tolmač, veljajo v tujem jeziku kot izvirniki in so potrjeni s tolmačevim žigom in podpisom.

Poleg prevajanja dokumentov pa je sodni tolmač zadolžen tudi za tolmačenje v sodnih procesih in pri drugih pravnih zadevah, kjer je vključena vsaj ena stranka, ki ne zna jezika, v katerem poteka obravnava.

 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

 

Sodni tolmač ima poseben status, ki je tesno povezan z delovanjem pravosodnega sistema, zato ne more postati vsak prevajalec sodni tolmač. V pravilniku o sodnih tolmačih so navedeni pogoji, katerim mora brez izjeme ustrezati kandidat za sodnega tolmača:

 • kandidat mora za imenovanje v sodnega tolmača oddati vlogo na Ministrstvo za pravosodje,
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije (ali katere izmed članic EU),
 • imeti mora na univerzi pridobljeno strokovno izobrazbo,
 • izkazati mora potrdilo o  aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda pooblaščena izobraževalna ustanova,
 • strokovno in praktično mora biti usposobljen v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • uspešno mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača,
 • ne sme biti predhodno kaznovan za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bil neprimeren za opravljanje službe sodnega tolmača (enako velja za sodne cenilce in sodne izvedence)

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE