Blog

Posts Tagged agencija za prevajanje

Prevajanje s spletnim prevajalnikom

Prevajanje s spletnim prevajalnikom

 

PrevajanjeKoliko krat dnevno uporabite spletni prevajalnik? Kateri jezik največkrat prevajate s spletnim prevajalnikom? Se vam zdi prevajanje s spletnim prevajalnikom kakovostno? Verjamem, da ste na zadnje vprašanje odgovorili z ne, saj se vam je sigurno že kdaj zgodilo, da je kakšen stavek pri prevajanju zvenel resnično smešno. Prevajanje s spletnim prevajalnikom je načelom priročno, če moramo “na hitro” nekaj prevesti, da stvar lažje razumemo. Za strokoven prevod, pa se raje poslužimo prevajalske agencije.

 

Prevajanje s prevajalcem

 

Kot smo že omenili prevajanje s spletnim prevajalnikom ni najbolj učinkovito pri strokovnih prevodih. Zato je v tem primeru bolje, da se odločite za izkušenega prevajalca, ki bo prevajanje za vas opravil strokovno in tako kot mora biti. Pri tem pa bo vaše besedilo pregledal tudi lektor, tako bo vaš prevod resnično kvaliteten in kar je najbolj pomembno, slovnično pravilen.

 

Prevajanje in pogoji

 

Da bo prevajanje pri prevajalski agenciji uspešno in kvalitetno je že na začetku potrebno postaviti določene pogoje. Prvi pogoj je vsekakor rok, v katerem naj bo prevajanje zaključeno. Dogovorite se za natančen datum, ter za prevajanje namenite dovolj časa, da lahko prevajalec v miru in natančno opravi svoje delo. Tako boste zadovoljni vi in prevajalec. Vedeti morate, da je norma prevajalca prevajane 5 strani v slovenski jezik na dan in 4 strani v tuj jezik na dan. Zato natančno predvidite kdaj želite imeti vaš prevod.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija, Prevajanje, Prevajanje besedil

Leave a Comment (0) →

Prevajanje nujno za uspešnost podjetij

Prevajanje podjetjeRazlogi za to, da je prevajanje spletnih strani nujno potrebno, da postane podjetje uspešno tudi v tujini, se skrivajo v dejstvu, da ostanejo obiskovalci spletnih strani na spletni strani v povprečju dvakrat dlje, če je napisana v njihovem maternem jeziku. Poleg tega ima nelokalizirana programska oprema omejen doseg na mednarodnih trgih, kar za uspešen preboj podjetja ni najboljše. Takoj, ko spletno stran prevedemo v jezik, ki ga govorijo naše potencialne stranke, si zagotovimo uspeh.

 

Postopek za prevajanje spletnih strani

Za prevajanje spletnih strani se uporabljajo različni načini. Eden od teh je večstopenjski postopek lokalizacije spletnih strani, ki ne temelji le na jezikovnem in kulturnem poznavanju ciljnih uporabnikov, ampak tudi na programski ekspertizi. Postopek zajema oceno ciljev, ciljnih uporabnikov, grafike, oblikovanja, predstavitve in morebitnega upravljanja vsebin na spletni strani, vzpostavitev pomnilnika prevodov, izločitev besedila za prevajanje in posredovanje timu prevajalcev, ki lahko prevajajo spletne datoteke vseh vrst. To so ASP, SGML, HTML, PHP in skripte. Pri lokalizaciji spletne strani je pomembna tudi lokalizacija grafičnih elementov. Preden je postopek končan, je na vrsti spletni preizkus za preveritev popolne funkcionalnosti spletne strani, šele nato je spletna stran posredovana stranki.

Zakaj prevajanje?

Na svetu je sedem milijard ljudi, med katerimi jih skoraj dve milijardi uporablja internet. V kolikor se odločimo za prevajanje spletnih strani, ki predstavljajo naše podjetje, storitve ali izdelke, povečamo naše ciljno občinstvo iz milijona na milijardo potencialnih kupcev. Včasih te možnosti ni bilo, zato sta bila industrija in gospodarstvo manj razvita. Danes lahko že s spletno stranjo, ki je prevedena v tuje jezike, v nekaj tednih povečamo dobiček in se počasi širimo na druge tuje trge. Priporočljivo je, da ob nastanku spletne strani takoj poskrbimo za prevajanje in poskrbimo, da bo razumljiva tujcem in si tako zagotovimo večjo prepoznavnost in boljšo prodajo.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje, Prevajanje besedil

Leave a Comment (0) →

Je prevajanje resnično potrebno?

Ali res potrebujemo prevajanje?

Jezik je eden najpomembnejših dejavnikov uspešnega poslovanja in delovanja, zato vsi strokovnjaki in prevajalci priporočajo, da se splača vlagati v kakovostne jezikovne storitve. Poskrbimo za to, da se bo prevajanje prevzeli usposobljeni strokovnjaki, saj sami teh področij ne obvladamo vedno dovolj. Velikokrat se nam zgodi, da naletimo na besedilo v tujem jeziku, ki bi ga radi prebrali v jeziku, ki ga bolje razumemo. Zato se v tem primeru obrnimo na prevajalsko agencijo, ki bo ponudila svoje storitve. Preden oddamo na agencijo povpraševanje za prevajanje, se moramo pozanimati, katere informacije želimo dobiti v svojem jeziku. Včasih nam je dovolj le nekaj besedila, včasih pa potrebujemo prevod celotnega teksta. Pri izbiri storitev nam bo v veliko pomoč sama prevajalska agencija, kateri moramo predložiti svoje želje in dvome. S pravim sodelovanjem bo projektni vodja v agenciji pripravil ugodno in dobro ponudbo.

Za prevajanje potrebujemo razumljivo besedilo

PrevajanjePisanje besedil je težavna zadeva, še posebej, če nismo preveč vešči jezika, v katerem pišemo. Velikokrat nam že materni jezik dela preglavice, saj se pogovorna slovenščina močno razlikuje od knjižne različice. Poleg tega pri govoru uporabljamo tudi sleng in tujke, zato je dobro, da besedilo še preden ga pošljemo v prevajanje, dobro preberemo in uredimo tako, da bo prevajalcu razumljivo. Zaradi pisanja elektronskih sporočil, sms-ov, dopisovanja preko socialnih omrežij, počasi postajamo nepismeni. Kadar si dopisujemo s prijatelji ne uporabljamo ločil, ne pazimo na sklanjatve, ne popravljamo besed, če se kje zatipkamo in ravno zaradi tega, moramo biti pri oddaji besedil še bolj pozorni. Poleg tega pri tehničnih besedilih zelo prav pride slikovno gradivo, medtem ko je pri marketinških besedilih dobrodošla informacija o ciljni publiki. Vsaka pomoč prevajalcu bo pomenila boljše prevajanje in lažjo razumljivost besedila, zato sodelujmo z njim in poskrbimo za to, da bo končni izdelek takšen, kot ga naša ciljna publika pričakuje.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje

Leave a Comment (0) →

Ali naj prevajanje spletnih strani opravi strokovnjak?

Zakaj je pomembno, da prevajanje spletnih strani poteka s prevajalskimi orodji ne spletnimi brskalniki?

Prevajalska orodja ali orodja CAT (CAT je kratica za angleški izraz Computer-Assisted Translation) omogočajo, da prevajalcu pri prevodu pomaga računalniški program. V tem primeru ne gre za tako imenovane prevajalnike, ki delujejo po principu slovarskih gesel, ampak za program, ki prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov – segmenti prevodov se shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in pomaga pri nadaljnjih projektih. To omogoča kakovostnejše in bolj koherentne prevode z urejeno terminologijo in slogom. Programi zaznajo tudi, koliko odstotkov besedila se ponavlja. Prevajanje spletnih strani z osnovnimi prevajalniki ima veliko tehničnih pomanjkljivosti, saj niso prilagojeni jezikovni pestrosti in različnim okoliščinam jezikovnega sporočanja. Tako prevajanje lahko pride v poštev samo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, pa še to v zelo redkih primerih.

Prevajanje spletnih strani ima svoje zakonitosti

Prevajanje spletnih straniVelika in uspešna podjetja že dolgo vedo, da stranke po svetu niso enake. Velik dejavnik pri poslovnem uspehu je upoštevanje medkulturnih razlik, zato je treba besedila prilagajati vsaki državi posebej. Med najobčutljivejšimi so spletne strani, saj bistveno vplivajo na prvi vtis o podjetju ali ustanovi. Predvsem sporočajo, kakšno mero resnosti in vneme podjetje vlaga v svoje delovanje. Prevajalske agencije nudijo lokalizacijo spletnih strani, ki omogoča optimalno pripravo tekstov za objavo. Pri prevajanju je čas izdelave ključnega pomena. Velikokrat je vezano še na roke za tisk, objavo, termine sestankov itd. Besedilo mora torej biti zato pripravljeno pravočasno.Prevajalčeva norma je približno pet prevajalskih strani na dan, a je zelo odvisna od narave besedila. Uspešne prevajalske agencije so dovolj izkušene, da lahko uredijo tudi zelo hitre in dobre prevode.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje spletnih strani

Leave a Comment (0) →

Naj bo agencija za prevajanje dobro usposobljena

Takoj, ko se odločimo besedilo poslati v prevajanje, moramo začeti poizvedovati, katera agencija za prevajanje bo kos nalogi. Pomembna je tema besedila, zato moramo poizvedeti, ali v agenciji za prevajanje nudijo prevode tiste stroke, h kateri spada besedilo. Ko izberemo agencijo za prevajanje, se moramo prepričati, da je njihov prevajalec materni govorec. To je zelo pomembno, saj govoriti tuj jezik še ne pomeni poznavanja jezika na vseh njegovih ravneh. Tako visoko raven jezika dosega le materni govorec ali dvojezični govorec. Kljub temu, da se strokovnjaki dnevno ukvarjajo s tujimi jeziki, jim ne gre zaupati tako pomembnih besedil.

Agencija za prevajanje ali prevajalnik?

Agencija za prevajanjePrevajalniki imajo to napako, da niso živi prevajalci. Zato razumejo dvojne pomene besed, ki jih je veliko tudi v strogo formalnih besedilih. Čeprav nam je lažje na spletu poiskati orodja za prevajanje, ki so brezplačna, pa rezultat prevoda ni niti približno enak prevodu, ki nam ga ponudi agencija za prevajanje. Prevajalniki namreč niso prilagojeni slovničnim pravilom posameznega jezika in marsikdaj ne prepoznajo spola, veznikov, zaimkov, slovničnih časov in podobno. Takšnega prevajanja se lahko lotimo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, kadar razumemo pomen besedila, ki ga prevajamo, vendar ne razumemo vseh besed. Zato je bolje, da nam je prevajalnik v pomoč, kadar sami sebi prevajamo besedilo iz tujega jezika in ne obratno. Za prevode besedil, ki jih delimo z ostalimi ali jih objavimo na javnih mestih, pa naj skrbi agencija za prevajanje.

Vsaka agencija za prevajanje mora imeti tudi lektorja

V postopek prevajanja besedil ni vključen le prevajalec, ampak tudi lektor, ki ga mora imeti vsaka dobra agencija za prevajanje. Prevajalec ne more biti lektor, saj mora biti za lektoriranje jezikovno usposobljena oseba. Lektor je neodvisen od tega, kaj je v besedilu, njega ne zanimajo strokovni izrazi, ki se nanašajo na besedilo, zato takoj opazi nejasne pomene, ki jih je prevajalec spregledal.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje – hitro, strokovno, uspešno

Če želimo prevesti besedilo v tuj jezik, je agencija za prevajanje pravi naslov. V kolikor potrebujemo besedilo v najkrajšem možnem času, se s sodelavci odločimo, katere informacije dejansko potrebujemo. Hitreje bo, če oklestimo vse nebistvene dele besedila, to so pozdravne fraze, sezname zaposlenih v podjetju, sezname oddelkov, ki so sodelovali pri nastanku knjige ipd. Naročniki oziroma partnerji iz tujine teh oddelkov in ljudi ne poznajo in jih ne zanimajo. Zato preden se odločimo, da bomo dali besedilo prevesti v agencijo za prevajanje, preverimo, katere informacije so relevantne.

Agencija za prevajanje lahko omogoča prevajanje in tolmačenje

Agencija za prevajanjeRazlika med prevajanjem in tolmačenjem je v tem, da je prevajanje pisno, tolmačenje pa ustno. Veliko ljudi pojma preprosto dojema kot sopomenki, vendar njun pomen ni isti. Prevajalci prevajajo, medtem ko tolmači tolmačijo. Prevajalci delajo na pisanih dokumentih, kot so knjige, eseji, pravni dokumenti, spletne strani, navodila, uporabniški priročniki, podnapisi, oziroma kakršne koli druge informacije v pisani obliki. Tolmači pa delajo na projektih, ki zahtevajo prevod takoj oziroma prevod v živo. To so na primer konference, poslovni sestanki, zdravstveni in sodni postopki, … Cilj prevajalcev in tolmačev je enak: prenesti pomen sporočila iz enega jezika v drugega. Marsikatera agencija za prevajanje omogoča tako tolmačenje kot prevajanje.

S strojnim prevajanjem je agencija za prevajanje še uspešnejša

Strojno prevajanje se je pričelo razvijati v 50. letih. Prvič so javno strojno prevajanje prikazali leta 1954 na univerzi v Georgetownu. Z IBM-ovim računalnikom so prevedli več kot šestdeset povedi iz ruščine v angleščino, kar je spodbudilo veliko vlaganja v razvoj strojnega prevajanja. Na prelomu tisočletja se je raziskovanje nadaljevalo. Pojavili so se prvi nekomercialni oziroma brezplačni spletni prevajalniki. Sistem, ki bi proizvedel kakovosten prevod slovnično in semantično neomejenega besedila, še ne obstaja, je pa na voljo veliko programov, ki proizvedejo uporaben prevod z določenimi omejitvami.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje je vedno prava izbira

Skoraj vsakdo je vsaj enkrat v življenju že potreboval kakršen koli prevod, pa naj bo to prevod iz slovenskega jezika v tuji jezik ali obratno. Na trgu je nešteto prevajalcev in ogromno prevajalskih agencij. Ponudba, ki jo zagotavlja prevajalec, se razlikuje od tega, kar ponuja agencija za prevajanje. Prevajalci pogosto prevode lektorirajo sami ali pa jih pošljejo v lekturo, medtem ko agencija za prevajanje zaposluje krog ljudi, ki se ukvarjajo izključno z eno nalogo. Slabosti samostojnih prevajalcev so v tem, da en sam prevajalec ne more poznati tehničnih in strokovnih izrazov z vseh področij. Stranke pa v prevod predložijo različna besedila, največkrat ravno strokovna. V kolikor prevajalec ni strokovno usposobljen za prevajanje tovrstnih besedil, lahko to resno ogrozi kakovost prevoda. To je tudi razlog, da se prevajalci najraje usmerijo v prevajanje ene vrste besedil, kar pa lahko bistveno zmanjša njihove možnosti dela. Prevajalska dejavnost zahteva, da se z njo ukvarjajo le profesionalni prevajalci, ki besedilo v skladu s stroko brezhibno prevedejo v zahtevani jezik.

Agencija za prevajanje nudi več kot samostojni prevajalec

Med pozitivne lastnosti agencij za prevajanje štejemo veliko število prevajalcev, ki jih imajo na voljo in med katere porazdelijo delo. Zaradi tega so potem tudi obsežna besedila prevedena v zelo kratkem času. Podjetja se ravno zato pri obsežnejših prevodih raje odločijo za usluge, ki jih nudi agencija za prevajanje, kot za usluge samostojnega prevajalca. Poleg tega agencije sodelujejo s številnimi strokovnjaki z različnih področij, ki lektorirajo strokovne prevode. Če na koncu seštejemo cene vseh uslug, naročeni prevod ni nič dražji od prevodov samostojnih prevajalcev. Še ena prednost, ki jo ima agencija za prevajanje je v tem, da pogosto zaposluje tudi oblikovalca, ki besedilo oblikuje tako, da se prevod ne razlikuje od izvirnika. Te prednosti prevajalci nimajo, razen če besedilo oblikujejo sami, za kar pa morajo imeti precej oblikovalskega znanja.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje naj omogoča strokovnost

Prevoda besedila ne moremo zaupati študentu ciljnega jezika, ampak ga zaupamo tistemu, ki ima dokončano izobrazbo in izkušnje. Navadno agencije združujejo več strokovnjakov z različnih področij, zato se obrnimo nanje, čeprav so stroški nekoliko višji. Pri tem pa moramo upoštevati, da bodo storitve, ki jih bo ponudila agencija za prevajanje, vključevale tudi pregled prevodov, ustrezno izbiro prevajalca z določenega strokovnega področja, spoštovanje rokov in mnoge dodatne ugodnosti po dogovoru. Diplomiran prevajalec je usposobljen za prevajanje, v kolikor pa si pridobi še dragocene izkušnje, bo imel še večjo vrednost. Izobrazba je oblika garancije, da bo prevod opravil kvalificiran prevajalec. Poleg tega so za strokovna področja potrebna še dodatna izobraževanja in izkušnje z delom v določenem sektorju, kateri študent še nima.

Agencija za prevajanje zagotavlja delo s prevajalskimi orodji

Pri prevajalskih orodjih ali orodjih CAT ne gre za prevajalnike, ki jih najdemo na spletu in si z njimi lahko sami prevedemo besedila. To so prevajalniki, ki omogočajo, da nam pri prevajanju pomaga računalniški program. Le-ta prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov, kar pomeni, da se segmenti prevodov shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in nam pomaga pri nadaljnjih projektih. S tovrstnimi prevajalniki izboljšamo svoje delo in ga opravimo v krajšem času. Poleg tega omogočajo kakovostnejše prevode z urejeno terminologijo in slogom. Prednost programov je tudi v tem, da zaznajo, koliko odstotkov besedila se ponavlja, zato lahko ponudnik ustrezno zniža ceno storitve.

Pri storitvah, ki jih omogoča agencija za prevajanje, je pomemben čas za prevod

Pri prevajanju je čas ključnega pomena. Velikokrat smo vezani na tisk, objavo, termin sejma ali sestanka, zato mora biti besedilo pripravljeno pravočasno. Agencija za prevajanje je dovolj izkušena, da lahko uredi zelo hitre in dobre prevode. Drugače je prevajalčeva norma približno pet prevajalskih strani na dan, vendar je tudi odvisna od narave besedila.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje in podporne mreže

Agencija za prevajanje kot članica nacionalnih in mednarodnih združenj

Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) kot registrirana krovna organizacija pri Gospodarski zbornici Slovenije je ena od podpornih mrež, katere osrednja naloga je promocija dobrih prevajalskih praks in na podlagi teh podpora pri grajenju ugleda članov sekcij ter zastopati njihove skupne interese pred državnimi organi in drugimi ustanovami v Sloveniji. ZPP pri vseh svojih članih spodbuja razvoj in delovanje poslovanja v duhu družbene odgovornosti in ohranjanj visoke profesionalnosti in poslovne etike. Kot prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij zastopa skupne interese svojih članov na domačem in tujem trgu, sodeluje pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti ter področne zakonodaje. Na mednarodni ravni med pomembne dele podporne mreže spada Mednarodno združenje za prevajanje in medkulturne študije, ki organizira različne konference, izmenjave in mednarodna sodelovanja, kjer lahko agencija za prevajanje izve za dobre prakse, se poveže s potencialnimi poslovnimi partnerji, promovira svoje dejavnosti ali poišče razvojne rešitve. Agencija za prevajanje lahko z izmenjavo osebja, ki ga omogočajo evropski programi izmenjav pridobi naravne govorce, prav tako ima možnost z zaposlovanjem tujih prevajalcev in tolmačev pridobi vpogled v izkušnje, pristop k delu in delovni praksi prevajalcev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij.

Agencija za prevajanje svoj ugled pridobiva tudi z upoštevanjem kodeksa prevajalske etike

Kodeks postavlja pomembne smernice, ki agencijam za prevajanje pripomorejo k pridobivanju ugleda stroke in njenega delovanja v praksi. V času številnih ponudnikov prevajalskih storitev je kakovost in odgovorno poslovanje z naročniki in odgovorna kadrovska politika do zaposlenih ključna pri preboju agencij. Tudi prevodi opravljeni v krajših časovnih okvirjih morajo zasledovati najprej načelo strokovnosti pred tržnimi prijemi. Na splošno velja, da se ne sme ponujati dela in storitev, ki bi razvrednotili prevajalski poklic. Poleg tega mora prevajalec varovati vse podatke in informacije, ki so mu bili skupaj z izvirnikom s strani naročnika zaupani. Prevajalec je eden od samostojnih kulturnih delavcev, ki ustvarja avtorsko delo, zato mu pripadajo vse pravice iz naslova avtorskih pogodb.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje – pasti in nasveti

Agencija za prevajanje ali samostojni prevajalec?

Prvi od najpogostejših mitov ljudi o agencijah za prevajanje je, da je agencija za prevajanje cenejša od prevajalcev, ki svojo dejavnost opravljajo v okviru samostojnega podjetništva ali avtorskih pogodb. Dejansko so cene pri agencijah za prevajanje skoraj vedno višje od samostojnih prevajalcev. V ceno prevodov so všteti tudi stroški plač za druge delavce v agenciji za prevajanje, ki s prevajanjem sploh niso v stiku: od direktorja do čistilke poslovnih prostorov – plačilo morajo dobiti vsi. In prevajalci od tega, kar njihova firma trži kot storitev prevoda, dejansko dobijo manj kot bi višjo ceno opravili v oblikah zaposlitve, kjer delo opravljajo samostojno. Drugi mit je povezan s prepričanjem, da je agencija za prevajanje bolj zanesljiva. Težko se je o zanesljivosti prepričati v tistih primerih, ko naročnik ne morete priti v kontakt s prevajalcem zaradi poslovne politike in ko agencija sprejme naročilo zahtevnih prevodov, ki se opravijo v enem samem dnevu. Tretji je povezan z oglaševanjem agencij, ki ponujajo prevode v več kot sto jezikov, na različno zahtevnih ravneh v zelo kratkem času, kjer lahko široka ponudba ustvarja lažni vtis boljše usposobljenosti zaposlenih. Večina prevajalskih agencij ima stalno zaposlenih le nekaj prevajalcev in to za jezike za katerih je največ povpraševanja (npr.: angleščina, nemščina, ruščina). Za prevode v ostale svetovne jezike vam agencije za prevajanje poiščejo najcenejšega zunanjega prevajalca preko prevajalskih baze in vam opravljeno storitev zaračunajo dražje.

Agencija za prevajanje je lahko tudi dobra izbira, če smo ustrezno informirani

Preverite reference v ustanovah, ki jih agencija za prevajanje navaja. Če gre za prevode vezane ne delo, je pomembno pridobiti tudi več mnenj o kvaliteti in cenah prevodov pri poslovnih partnerjev ali znancih, če gre za zasebno rabo, ki imajo s sodelovanjem z agencijami že izkušnje. Svoja pričakovanja in zahteve agenciji jasno opredelite, hkrati pa bodite tudi sami dovolj realni pri postavljanju časovnega okvirja.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12
POVPRAŠEVANJE