Blog

Posts Tagged prevajanje spletnih strani

Prevajanje besedil z različnih področij

Še tako dober prevajalec ne pozna vedno najbolj ozko usmerjenih izrazov, ki so specifični za neko področje. Področja se namreč med seboj zelo razlikujejo. Prevajalec, ki je odličen na področju financ, gospodarstva, ekonomije in prava ni nujno najboljši za področja kot so gradbeništvo, arhitektura in geodezija. Zelo različne so si tudi vede medicina, avtomobilizem, leposlovje, turizem, farmacija, kemija, biologija, zoologija, tehnika, strojništvo, znanstveno-izobraževalno področje, … Zato je dobro, da se ob neznanih terminih obrnemo na pomoč k strokovnjaku, ki bo pospešil prevajanje in poskrbel za to, da bo besedilo prevedeno strokovno in pravilno.

Prevajanje spletnih strani

Prevod spletnih strani je eden izmed stroškovno najučinkovitejših načinov širitve na tuje trge. Ko se odločimo prodirati v tujino, moramo imeti spletno stran prilagojeno potrebam in zahtevam lokalnega okolja. Zakaj je prevajanje spletnih strani pomembno pri načrtovanju širitve na nove, tuje trge? Zato, ker le majhen odstotek prebivalstva, ki uporablja splet, razume slovenski jezik. Več kot sto milijonov ljudi obiskuje le tiste spletne strani, ki so napisane v njihovem maternem jeziku. Kar vprašajte se, ali bi obiskali švedsko spletno stran, če ta ne bi bila prevedena v angleški jezik. Najverjetneje ne, saj ne bi ničesar razumeli. Čeprav bi imeli odlične izdelke, le-ti ne bi bili predstavljeni ljudem in jih zato ne bi kupovali.

Prevajanje nujno za preboj na tuje trge

Raziskave so prav tako pokazale, da obiskovalci spletnih strani kar štirikrat pogosteje kupujejo na spletnih straneh, ki so napisane v njihovem maternem jeziku. Kar pomeni, da bi morala biti naša spletna stran prevedena v več jezikov, ne le v angleški jezik, ampak tudi v jezike tistih držav, katerih trge bi želeli osvojiti. Še ena zanimivost, ki so jo razkrile neodvisne raziskave: več kot petdeset odstotkov iskanj na iskalniku Google je v jeziku, ki ni angleščina.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje besedil, Prevajanje spletnih strani

Leave a Comment (0) →

Ali naj prevajanje spletnih strani opravi strokovnjak?

Zakaj je pomembno, da prevajanje spletnih strani poteka s prevajalskimi orodji ne spletnimi brskalniki?

Prevajalska orodja ali orodja CAT (CAT je kratica za angleški izraz Computer-Assisted Translation) omogočajo, da prevajalcu pri prevodu pomaga računalniški program. V tem primeru ne gre za tako imenovane prevajalnike, ki delujejo po principu slovarskih gesel, ampak za program, ki prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov – segmenti prevodov se shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in pomaga pri nadaljnjih projektih. To omogoča kakovostnejše in bolj koherentne prevode z urejeno terminologijo in slogom. Programi zaznajo tudi, koliko odstotkov besedila se ponavlja. Prevajanje spletnih strani z osnovnimi prevajalniki ima veliko tehničnih pomanjkljivosti, saj niso prilagojeni jezikovni pestrosti in različnim okoliščinam jezikovnega sporočanja. Tako prevajanje lahko pride v poštev samo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, pa še to v zelo redkih primerih.

Prevajanje spletnih strani ima svoje zakonitosti

Prevajanje spletnih straniVelika in uspešna podjetja že dolgo vedo, da stranke po svetu niso enake. Velik dejavnik pri poslovnem uspehu je upoštevanje medkulturnih razlik, zato je treba besedila prilagajati vsaki državi posebej. Med najobčutljivejšimi so spletne strani, saj bistveno vplivajo na prvi vtis o podjetju ali ustanovi. Predvsem sporočajo, kakšno mero resnosti in vneme podjetje vlaga v svoje delovanje. Prevajalske agencije nudijo lokalizacijo spletnih strani, ki omogoča optimalno pripravo tekstov za objavo. Pri prevajanju je čas izdelave ključnega pomena. Velikokrat je vezano še na roke za tisk, objavo, termine sestankov itd. Besedilo mora torej biti zato pripravljeno pravočasno.Prevajalčeva norma je približno pet prevajalskih strani na dan, a je zelo odvisna od narave besedila. Uspešne prevajalske agencije so dovolj izkušene, da lahko uredijo tudi zelo hitre in dobre prevode.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje spletnih strani

Leave a Comment (0) →

Zakaj prevajanje spletnih strani?

Prevajanje spletnih strani omogoča vstop na nove trge, več strank in več prodaje

Na majhnem slovenskem trgu hitro zmanjka novih in potencialnih strank, ki jih utegne zanimati vaš izdelek ali vaša storitev. Tako vam preostaneta dve možnosti:

  1. presodite, da vam slovensko tržišče zadostuje ali
  2. zberete pogum in se odločite za vstop na tuje trge.

Kar danes ni težko. Na tuje trge namreč lahko vstopamo virtualno, tj. preko spleta. S spletom svet postaja globalna vas, v katero se imate možnost naseliti s spletno stranjo ali pa za ta namen izberete kakšno drugo spletno prisotnost.

Kljub poenoteni infrastrukturi globalne spletne vasi, boste hitro ugotovili, da se v njej govorijo različni jeziki in da se v njej prepletajo različne kulture.

Vaša spletna stran je zato lahko nadvse uporabna, prijetna na pogled, prijazna do uporabnika … A če obiskovalec ne razume njene vsebine, bo odsurfal drugam. Sicer mu je všeč vaš izdelek, a vas ne razume. Pomisli, da ga zanima vaša storitev, a vas ne razume. Zato, če želite uspešen preboj na tuje trge, je brezhibno in natančno prevajanje spletnih strani pomemben del vašega korporativnega komunikacijskega procesa, ki ga ne gre prezreti.

Prevajanje spletnih strani v več jezikov pomeni širjenje podjetja. Pomeni konkurenčno prednost, tj.:

  • večja baza strank,
  • več poslovnih partnerjev,
  • večja prodaja,
  • priložnost, da se blagovna znamka uveljavi (tudi) na tujih trgih in
  • večji ugled podjetja – pomislite za hip, kako se počutite, kadar obiščete spletno stran tujega podjetja, ki je prevedena v slovenski jezik. V vaš materni jezik. »Vav,« si rečete, »to pa je podjetje, ki mu je še kako mar za svoje potencialne oz. bodoče stranke.«

Glede na pozitivne rezultate, ki jih prevajanje spletnih strani v več jezikov »potegne za seboj«, prevajanje spletnih strani predstavlja zanemarljivo investicijo. Obiskovalec, ki so mu všeč vaši izdelki ali ga zanima vaša storitev, vas zdaj razume. Z nelagodnim občutkom ne odsurfa drugam. Prevajanje spletnih strani tako odstrani še zadnjo oviro za širitev podjetja, ki je – priznajmo si – jezik.

Že samo prevajanje spletne strani v nekaj izbranih jezikov bo izboljšalo vaše poslovne priložnosti. EuroComIt pa vam nudimo prevajanje spletne strani v več kot 70 jezikov.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje spletnih strani

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE