Blog

Posts Tagged sodno overjeni prevodi

Agencija za prevajanje – hitro, strokovno, uspešno

Če želimo prevesti besedilo v tuj jezik, je agencija za prevajanje pravi naslov. V kolikor potrebujemo besedilo v najkrajšem možnem času, se s sodelavci odločimo, katere informacije dejansko potrebujemo. Hitreje bo, če oklestimo vse nebistvene dele besedila, to so pozdravne fraze, sezname zaposlenih v podjetju, sezname oddelkov, ki so sodelovali pri nastanku knjige ipd. Naročniki oziroma partnerji iz tujine teh oddelkov in ljudi ne poznajo in jih ne zanimajo. Zato preden se odločimo, da bomo dali besedilo prevesti v agencijo za prevajanje, preverimo, katere informacije so relevantne.

Agencija za prevajanje lahko omogoča prevajanje in tolmačenje

Agencija za prevajanjeRazlika med prevajanjem in tolmačenjem je v tem, da je prevajanje pisno, tolmačenje pa ustno. Veliko ljudi pojma preprosto dojema kot sopomenki, vendar njun pomen ni isti. Prevajalci prevajajo, medtem ko tolmači tolmačijo. Prevajalci delajo na pisanih dokumentih, kot so knjige, eseji, pravni dokumenti, spletne strani, navodila, uporabniški priročniki, podnapisi, oziroma kakršne koli druge informacije v pisani obliki. Tolmači pa delajo na projektih, ki zahtevajo prevod takoj oziroma prevod v živo. To so na primer konference, poslovni sestanki, zdravstveni in sodni postopki, … Cilj prevajalcev in tolmačev je enak: prenesti pomen sporočila iz enega jezika v drugega. Marsikatera agencija za prevajanje omogoča tako tolmačenje kot prevajanje.

S strojnim prevajanjem je agencija za prevajanje še uspešnejša

Strojno prevajanje se je pričelo razvijati v 50. letih. Prvič so javno strojno prevajanje prikazali leta 1954 na univerzi v Georgetownu. Z IBM-ovim računalnikom so prevedli več kot šestdeset povedi iz ruščine v angleščino, kar je spodbudilo veliko vlaganja v razvoj strojnega prevajanja. Na prelomu tisočletja se je raziskovanje nadaljevalo. Pojavili so se prvi nekomercialni oziroma brezplačni spletni prevajalniki. Sistem, ki bi proizvedel kakovosten prevod slovnično in semantično neomejenega besedila, še ne obstaja, je pa na voljo veliko programov, ki proizvedejo uporaben prevod z določenimi omejitvami.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje je vedno prava izbira

Skoraj vsakdo je vsaj enkrat v življenju že potreboval kakršen koli prevod, pa naj bo to prevod iz slovenskega jezika v tuji jezik ali obratno. Na trgu je nešteto prevajalcev in ogromno prevajalskih agencij. Ponudba, ki jo zagotavlja prevajalec, se razlikuje od tega, kar ponuja agencija za prevajanje. Prevajalci pogosto prevode lektorirajo sami ali pa jih pošljejo v lekturo, medtem ko agencija za prevajanje zaposluje krog ljudi, ki se ukvarjajo izključno z eno nalogo. Slabosti samostojnih prevajalcev so v tem, da en sam prevajalec ne more poznati tehničnih in strokovnih izrazov z vseh področij. Stranke pa v prevod predložijo različna besedila, največkrat ravno strokovna. V kolikor prevajalec ni strokovno usposobljen za prevajanje tovrstnih besedil, lahko to resno ogrozi kakovost prevoda. To je tudi razlog, da se prevajalci najraje usmerijo v prevajanje ene vrste besedil, kar pa lahko bistveno zmanjša njihove možnosti dela. Prevajalska dejavnost zahteva, da se z njo ukvarjajo le profesionalni prevajalci, ki besedilo v skladu s stroko brezhibno prevedejo v zahtevani jezik.

Agencija za prevajanje nudi več kot samostojni prevajalec

Med pozitivne lastnosti agencij za prevajanje štejemo veliko število prevajalcev, ki jih imajo na voljo in med katere porazdelijo delo. Zaradi tega so potem tudi obsežna besedila prevedena v zelo kratkem času. Podjetja se ravno zato pri obsežnejših prevodih raje odločijo za usluge, ki jih nudi agencija za prevajanje, kot za usluge samostojnega prevajalca. Poleg tega agencije sodelujejo s številnimi strokovnjaki z različnih področij, ki lektorirajo strokovne prevode. Če na koncu seštejemo cene vseh uslug, naročeni prevod ni nič dražji od prevodov samostojnih prevajalcev. Še ena prednost, ki jo ima agencija za prevajanje je v tem, da pogosto zaposluje tudi oblikovalca, ki besedilo oblikuje tako, da se prevod ne razlikuje od izvirnika. Te prednosti prevajalci nimajo, razen če besedilo oblikujejo sami, za kar pa morajo imeti precej oblikovalskega znanja.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE