Avtomatizacija prevodov

Strojno prevajanje ne more nadomestiti prevajalca. Vendar lahko prevajalec s pomočjo prevajalskih orodij opravi prevod v bistveno krajšem času in prispeva tudi h kakovosti prevoda

Kako z avtomatizacijo znižujemo stroške prevajanja

Prevajalska orodja pospešijo prevajanje in s tem skrajšajo čas, potreben za izdelavo prevoda. Naši prevajalci uporabljajo pomnilnike prevodov (TM) in glosarje, ki smo jih razvili sami. Ti olajšajo in pospešijo prevajanje, hkrati pa omogočajo dosledno uporabo strokovnih izrazov. Uporabljamo tudi avtomatsko odkrivanje in odpravljanje slovničnih in pravopisnih napak.

Skrajšanje časa, potrebnega za prevod, seveda neposredno znižuje stroške prevoda za stranko.

Strojno prevajanje za hitre prevode

Strojno prevajanje je postalo ključna storitev za podjetja, ki morajo svojim strankam, partnerjem in zaposlenim v kratkem času zagotoviti velike količine informacij v več jezikih. S strojnim prevajanjem pomagamo bralcu razumeti grobo vsebino hitro ali v skoraj realnem času. Za vsebinsko natančne in kakovostne prevode pa strojno prevajanje ni primerno.

V EuroComIT smo strokovnjaki za hitro strojno prevajanje različnih besedil. Uporabljamo lastne pomnilnike prevodov (TM), glosarje in orodja, ki smo jih razvili za različne dejavnosti in različne vrste prevodov.

Kombinacija strojnega in prevajalčevega dela za popolne prevode

Kadar naše stranke potrebujejo vsebinsko natančne, slogovno in tehnično popolne prevode, strojno prevajanje dopolnjujemo z ročnim delom najkakovostnejših prevajalcev in lektorjev. Naši prevajalci s strojnim prevajanjem izdelajo osnutek prevoda, nato pa ga pregledajo in izpopolnijo strokovnjaki za posamezna področja in dejavnosti, ki prevajajo ali lektorirajo v maternem jeziku. Ti poskrbijo za kulturne posebnosti, ustrezen slog ter odstranitev vseh slovničnih in pravopisnih napak.

POVPRAŠEVANJE