Prevajanje v španščino

Prevajanje v španščino

EuroComIT3 nudi prevajanje v španski jezik za celo vrsto različnih namenov.

Posebno se odlikujemo na naslednjih področjih:

  • prevajanje pravnih dokumentov,
  • prevajanje poslovnih dokumentov,
  • prevajanje znanstvenih in tehničnih dokumentov,
  • prevajanje akademskih člankov in prispevkov,
  • prevajanje in lokalizacija spletnih strani in spletišč,
  • namizno založništvo.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

Prevajalske storitve v španskem jeziku izvajajo prevajalci, ki jim je španščina materni jezik. Na voljo so vam prevodi iz španskega v angleški in iz angleškega v španski jezik.
Prevajalci EuroComIT3 so strokovno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje, zato so prevodi za uporabnike španskega jezika lahko razumljivi in se lepo berejo.

Španija

O španskem jeziku

Španščina je po številu govorcev drugi najbolj razširjeni jezik svetu (za angleščino). Kot prvi jezik ga govori okoli 440 milijonov ljudi in je s tem uvrščen na drugo mesto (za kitajščino), za sporazumevanje pa ga uporablja 490 milijonov govorcev. Večina govorcev španščine živi v obeh Amerikah, vendar se španščina kot materni jezik uporablja še v Afriki, Avstraliji, več evropskih državah, na Kitajskem in Rusiji. Uradni jezik v Španiji in večini srednjeameriških in latinskoameriških držav se deli na dve narečni skupini: kastiljščina in latinska španščina. Med narečnima skupinama obstajajo precejšnje razlike, zato je zelo pomembno, da prevajanje opravljajo prevajalci, ki obvladajo jezikovne posebnosti narečij in kulturne razlike.

 

 

POVPRAŠEVANJE