Prevajanje v angleščino

Angleški jezik – Prevajanje vseh strokovnih besedil v angleščino

Prevajalska agencija EuroComIT3 vam ponuja  prevajalske storitve v angleškem jeziku za celo vrsto različnih področij. Prevajanje v angleščino se začne s popolnim razumevanjem besedila, stroke in namena.

Angleščina je v Evropski uniji najpogosteje prevajan jezik in najpogosteje naročena storitev doma in v Uniji. Tudi neevropske države zagotavljajo  največkrat prevajanje v angleščino. V prevajalskem  procesu  prevajanja v angleščino običajno sodelujejo: prevajalec za angleščino, prevajalec – strokovnjak za področje, ki ga prevaja, lektor za angleščino, redaktor in projektni vodja.

Prevajanje v angleščino – PRAVNA BESEDILA

…strokovnost v vseh pogledih!

Prevajanje pravnih besedil v angleščino je naraslo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Povečalo se je  število tožb Evropskega sodišča. Največ tožb smo prevedli iz angleščine v slovenščino za Evropsko sodišče za človekove pravice. Sodišče v Strasbourgu zastopa vse državljane EU, uradna jezika sta angleščina in francoščina. Kot zunanji sodelavci smo storitve prevajanja iz angleščine v slovenščino in iz francoščine v slovenščino izvajali nekaj let. Tako je naša pot prevajanja angleščine in francoščine strmo narasla. Tudi vrhunske odvetniške družbe nam zaupajo prevajanje v angleščino. Prevajalska agencija Eurocomit3 sodne prevode zaupa svojim sodnim tolmačem, pravnim prevajalcem in strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami. Prevodi pravnih besedil so občutljive narave, zato poskrbimo za zaupnost informacij s klavzulo, ki jo ob prevzemu gradiva tudi podpišemo.

 

KATERA PRAVNA BESEDILA PREVAJAMO – prevajanje v angleščino:

 • pravna bančno – finančna besedila
 • pravna medicinska in farmacevtska besedila
 • pravna besedila za zavarovalnice
 • pravna besedila za gospodarstvo
 • pravna besedila za  sodišča, odvetnike, Evropsko sodišče
 • pravna besedila za nepremičninski trg
 • pravna besedila za javne ustanove, itd.

 

KDO NAM ZAUPA PRAVNA BESEDILA

 • pravne fakultete,
 • ministrstva, davčni uradi,
 • odvetniške družbe, sodišča,
 • socialno varstvene institucije,
 • upravne enote, lokalne samouprave,
 • javni holding, javni inštituti,
 • policijske postaje, azilni centri,
 • gospodarske družbe,

Vsaka izmed teh dejavnosti potrebuje prevode različnih pravnih, upravnih in sodnih dokumentov. Tako poskrbimo za prevajanje v angleščino vseh vrst pravnih besedil. Najpogosteje naredimo prevod iz slovenščine v angleščino in obratno naredimo naslenje dokumente:

 • pogodbe, prevzemi, odkupi, terjatve,
 • dokumenti s področja delovne zakonodaje,
 • patentni dokumenti, certifikati,
 • pritožbe, odškodninski zahtevki,
 • zavarovalniški zahtevki,
 • oporoke, osebni dokumenti, izvršbe,
 • Direktive EU, tožbe evropskega sodišča,
 • revizijska poročila, stečaji,
 • besedila za javne zavode,
 • itd.
 

prevajanje-v-anglescino

 

MEDICINSKA IN FARMACEVTSKA BESEDILA

… profesionalni, kakovostni in zanesljiv prevod v angleščino!

Našo ekipo za prevajanje v angleščino sestavljajo prevajalci in matrni govorci, lektorji, redaktorji, grafični oblikovalci in programerji, Pri strokovnih besedilih nam priskočijo na pomoč tudi: zdravniki, kemijski tehnologi, fiziki, mikrobiologi, veterinarji in tehnologi. Neprofesionalni medicinski prevodi v angleščino imajo negativne posledice, zato je vitalnega pomena, da je prevod v angleščino natančen in nedvoumen, da ne ogroža pacientovega življenja. Za prevajanje v angleščino smo specializirani za:

 • laboratorijsko diagnostiko,
 • nuklearno medicino,
 • onkologijo, nevrologijo, psihiatrijo,
 • raziskovalne teme za nove tehnologije,
 • farmacevtsko biologijo,
 • ortopedijo,
 • dentalno medicino,
 • farmacevtsko industrijo, itd.

Na področju medicine in farmacije vam lahko ponudimo – prevajanje v angleščino:

 • diagnoz bolezni in izvidov,
 • forenzičnih besedil, BMI,
 • laboratorijskih izvidov,
 • medicinskih priročnikov,
 • strokovnih in medicinskih člankov,
 • veterinarskih diagnoz,
 • farmacevtskih priročnikov,
 • kliničnih protokolov, doktorskih tem,
 • elektronske mikrobiologije,
 • sanitetnih materialov, navodil za uporabo,
 • invalidske dokumentacije,
 • pravilnikov o zdravilih,

Prevajamo tudi ostala področja, nekaj od njih si lahko ogledate tukaj.

POVPRAŠEVANJE