Prevajanje v madžarščino

Madžarski jezik – Prevajanje madžarščine

EuroComIT3 nudi več prevajalskih storitev v madžarskem jeziku za celo vrsto različnih namenov.

Posebno se odlikujemo na naslednjih področjih:

  • prevajanje pravnih dokumentov
  • prevajanje poslovnih dokumentov
  • prevajanje znanstvenih in tehničnih dokumentov
  • prevajanje akademskih člankov in prispevkov
  • prevajanje in lokalizacija spletnih strani in spletišč
  • namizno založništvo.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

Prevajalske storitve v madžarskem jeziku izvajajo prevajalci, ki jim je madžarščina materni jezik. Na voljo so vam prevodi iz madžarskega v angleški in iz angleškega v madžarski jezik.
Prevajalci EuroComIT3 so strokovno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje, zato so prevodi za uporabnike madžarskega jezika lahko razumljivi in se lepo berejo.

Madžarska

O madžarskem jeziku

Madžarski jezik je uradni jezik Republike Madžarske. Uporablja ga 10 milijonov Madžarov na Madžarskem in še približno 4,5 milijona ljudi v delih Avstrije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Srbije, Slovenije in Ukrajine, ki so pred prvo svetovno vojno spadale v madžarski del Avstro-Ogrske. Madžarščina je eden od najbolj zapletenih jezikov, ki se jih je težko naučiti. Obstaja osem različnih madžarskih narečij, ki jih je težko natančno prevajati. Zaradi kompleksnosti jezika so prevajalske storitve, ki jih nudijo materni govorci, zelo pomemben element za pravilno prevajanje in razumevanje dokumentov.

 

 

POVPRAŠEVANJE