Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje in nadzorovanje kakovosti

Jamčimo za kakovost svojega prevajanja. Sodelujemo le s strokovno usposobljenimi osebami, da vam zagotovimo prevode, ki so natančni, brez napak in jih prejmete pravočasno.

Naš sistem zagotavljanja kakovosti vam jamči, da boste z našimi storitvami zadovoljni. Prevajamo v skladu s prevajalskima standardoma EN 15038 in ISO 9001. Postopek upravljamo z orodjem XTRF, ki je v celoti prilagojeno prevajalskim standardom. XTRF prispeva h kakovosti našega dela in močno zmanjšuje število napak. Seveda preverjamo kakovost vseh prevodov.

 

Najpomembnejše koristi XTRF so:

·         portal za stranke in dobavitelje

·         avtomatiziran potek dela na projektu

·         avtomatizacija vsega dela, ki se ponavlja

·         avtomatično oblikovanje strukture kataloga za določanje cen in vodenje projektov

·         modul za pošiljanje elektronske pošte

·         avtomatizirano naročanje projektov

·         upravljanje s pritožbami

 

Preveritev kakovosti prevodov vključuje več kontrol:

1.    Z revizijo prevoda, dvojezičnim pregledom terminologije, zagotavljamo točnost in natančnost prevoda. Zajema primerjavo prevoda z izvornim besedilom, po potrebi uporabo specifičnih glosarjev, ki jih je zagotovila stranka, itd.

2.    Lektoriranje prevedenega dokumenta vključuje popravke slovničnih in jezikovnih napak ter napačnega črkovanja, preveritev pravilnega zapisa lastnih imen in vprašanja kulturne lokalizacije, kot so valuta, datum, številke itd. Lektoriranje vključuje tudi pregled sloga, s čimer poskrbimo, da prevod odraža slog in značaj izvornega dokumenta.

S kontrolo urejanja dokumenta poskrbimo, da se postavitev prevedenega dokumenta ujema z dokumentom v izvornem jeziku, vključno s številčenjem strani, glavo in nogo dokumenta, umestitvijo grafičnih elementov, uporabo ustrezne pisave itd.

Naši prevajalci

EuroComIT3 sodeluje z mrežo pogodbenih in samostojnih prevajalcev, lociranih na vsakem trgu, ki ga pokrivamo s svojimi storitvami. Pri izbiri prevajalcev in lektorjev uporabljamo najstrožja merila. Vsi naši sodelavci imajo najmanj šest let izkušenj s področja prevajanja, tolmačenja ali lektoriranja v ustreznih dejavnostih in prevajajo v maternem jeziku. Sodelujemo s skrbno izbranimi strokovnjaki iz različnih dejavnosti, ki obvladajo specifične strokovne izraze. Vse sodelavce nenehno ocenjujemo in preverjamo njihovo kakovost dela po vsakem projektu, ki ga opravijo za nas.

POVPRAŠEVANJE