Blog

Kdo je sodni prevajalec?

Sodni prevajalec je oseba, ki ustvari pisni dokument povezan s pravosodnim sistemom in pri tem prevede izvirni dokument v drug jezik. Če ste na sodniški obravnavi v drugi državi, ali če potrebujete sodni prevod pogodbe ali drugega pravnega dokumenta, bo sodni prevajalec ali sodni tolmač pravi naslov za vas.

Zaradi vse večje mobilnosti ljudi po vsem svetu se vse pogosteje dogaja, da se državljani različnih držav znajdejo v istih postopkih in v položaju, v katerem je potrebno prevajanje ali tolmačenje. Ker določeni položaji in postopki zahtevajo prisotnost uradnih organov, je precej gotovo, da boste potrebovali uradne prevode kakšnih listin, ki so bile prvotno napisane v drugem jeziku. Sodni prevajalec lahko opravi prevode listin in s svojim žigom in podpisom zagotovi, da je listina enaka izvirniku. Da to lahko stori, mora biti strokovno dobro podkovan v ravnem izrazoslovju tujega in svojega jezika. Namen uradnega prevoda je potrditi dejstva v pravni, upravni ali sodni zadevi, doseči priznanje v tuji državi nastalih dejstev ali uporabiti izvorno zakonodajo kot mednarodno zasebno pravo.

Sodni prevajalec omogoča večjezikovno komunikacijo

Posameznikom in družbam sodni prevajalec omogoča večjezikovno komuniciranje znotraj in zunaj meja določene države. Da sodni prevajalec lahko adekvatno opravlja svoje delo, mora poznati specializirano terminologijo in jezikovna pravila, ki se uporabljajo v sorodnih dokumentih v različnih jezikih. Tesno sodelovanje s pravniki, odvetniki in ostalimi pravosodnimi organi in delavci omogoča razvoj pravih znanj in pridobivanje dragocenih izkušenj. Sodni prevajalec ali tolmač je običajno del pravne ekipe, kar mu omogoča dostop do pravnih strokovnjakov in vam zaradi obširnega znanja lahko pomaga pri pravnih poslih.

Pri čezmejnih postopkih pomaga sodni prevajalec

Simultano in kosekutivno tolmačenje lahko zagotovi sodni prevajalec ali tolmač v sodnih čezmejnih postopkih. Ker so v postopku udeležene stranke iz različnih držav in postopka v jeziku države ne razumejo, se pojavi potreba po simultanem ali konsekutivnem tolmačenju, ki ga opravlja sodni prevajalec ali tolmač. Prevajanje uradnih listih, tolmačenje pred sodiščem ali na policijskih postajah ter  pred upravnimi organi izvajajo sodni prevajalci ali tolmači. Le ti so pooblaščeni iz strani pravosodnega ministra, da svoje prevode ožigosajo z uradnim žigom in podpisom. Zahteve glede obvladovanja veščin tolmačenja in prevajanja pri sodnih prevajalcih/tolmačih se od države do države spreminjajo. Za Evropsko unijo je značilno, da imajo vse države sistem za izbor sodnih prevajalcev /tolmačev, kjer je običajno zapriseženi prevajalec usposobljen tudi kot sodni tolmač. Poimenovanja sodnih prevajalcev ali tolmačev se prav tako razlikujejo med državami članicami EU.

Sodni prevajalec – kako ga lahko najdemo

V Sloveniji so sodni prevajalci oz. tolmači vpisani na seznam sodnih tolmačev, za katerega skrbi pravosodno ministrstvo. V drugih državah članicah to ni nujno tako enostavno, vendar obstaja direktiva za EU, da se do oktobra 2013 ustanovi register v katerem bodo evidentirani vsi uradni prevajalci. Sodni prevajalec je eden izmed bolj iskanih ključnih besed v pravosodnih vodah, zato bo takšna zbirka olajšala iskanje marsikateri stranki v postopku.

Posted in: Sodni prevajalec

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE