Blog

Kaj so sodni prevodi in kaj vsebujejo

Sodni prevodi spadajo med prevajalske storitve, ki jih opravljajo sodni tolmači in jih tudi potrdijo s svojim žigom in podpisom, zato posebno overjanje pri notarju ni potrebno. Sodni tolmači so imenovani s strani pravosodnega ministra za stalno funkcijo tolmačenja in prevajanja dokumentov povezanih s pravom. Z žigom potrjeni sodni prevodi so garancija, da so prevodi enaki izvirniku. Dokumente, ki jih največkrat prevajajo sodni tolmači in jih zato imenujemo sodni prevodi so:

  • poslovni dokumenti in pogodbe,
  • finančna poročila podjetij,
  • spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
  • rojstni listi in izpisi iz sodnih registrov,
  • deklaracije in certifikati,
  • različna potrdila (o nekaznovanosti, o samskem stanu,…)
  • sodni prevodi drugih dokumentov in listin.

 

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v jeziku druge države

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v tujem jeziku za potrebe posameznikov ali podjetij v tujini ali v sodelovanju s tujimi družbami ali posamezniki. V primeru prijave na delovno mesto v tujini, potrebujete priložiti listine o dokončani izobrazbi, ki mora biti v jeziku države, kjer se imate namen zaposliti. Sodni prevodi so tudi nujna stalnica za obvezujoče partnerske pogodbe med družbami iz različnih držav, ker morajo pogodbe veljati po zakonodaji obeh držav. Dokumenti, ki jih izda Republika Slovenija in so objavljeni tudi v Uradnem listu, lahko le sodni tolmači uradno prevedejo. Takšni sodni prevodi spadajo med osnovne dejavnosti sodnih tolmačev, ki poleg simultanega tolmačenja na sodiščih prevajajo raznovrstne dokumente in sodne listine, ki potrebujejo njihov žig za potrditev istovetnosti z izvirnikom.

Kako izgledajo sodni prevodi

Sodni prevodi so vedno žigosani in z izvirnikom zvezani z vrvico. Izvirnik je lahko vaš original ali sodno overjena kopija (predhodno overitev ste lahko opravili pri notarju ali na upravni enoti) ali navadna kopija. Izvirni dokument, ki ga boste dostavili sodnemu tolmaču v prevajanje, bo strokovno in odgovorno preveden, na koncu pa bo izvirnik zvezan skupaj s prevodom in izjavo tolmača o ustreznosti in njegovimi podatki. Vse skupaj bo ožigosano s tolmačevim žigom, kar zaznamuje, da je dokument postal sodni prevod. Sodni prevodi so imenovani tudi uradni prevodi in jih lahko opravljajo le zapriseženi sodni tolmači pri Ministrstvu za pravosodje.

Kdaj do sodni prevodi obvezni?

Določene dokumente lahko prevedejo tudi običajni prevajalci, če jih potrebujete za sodelovanje na mednarodnih trgih. Sodni prevodi pa so obvezni za dokumente osebne narave : spričevala in izkazi o izobrazbi, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, stalnem prebivališču ali samskem ali zakonskem stanu, rojstni listi, policijski zapisniki, potni listi, izpisi iz sodnega registra, razna osebna pooblastila in dokumenti podobne narave. Sodni prevodi takšnih osebnih listin se običajno uporabljajo za šolanje ali delo v tujini, sklepanje zakonske zveze zunaj Slovenije ali ugotavljanje stanu oz. identifikacije.

Posted in: Sodni prevodi

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE