Blog

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz angleščine se imenuje sodni tolmač za angleški jezik

Za angleško govoreče stranke, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kanade, Avstralije ali Nove Zelandije, se v postopkih na sodiščih v Sloveniji vključi tudi sodni tolmač za angleški jezik. Sodni tolmač za angleški jezik je jezikovni poznavalec z znanjem prava, ki je visoko usposobljen prevajalec s posebnim statusom. Na mesto je bil imenovan s strani pravosodnega ministra po vseh izpolnjenih pogojih in opravljenem preverjanju znanja iz angleščine in prava, zato je postal sodni tolmač za angleški jezik. Svoje delo opravlja tako na sodiščih kot drugje, kjer je potrebna prisotnost sodnega tolmača zaradi vpletenosti tujega državljana. Tolmači so običajno specializirani za en jezik, redko dva in le izjemoma tri tuje jezike poleg svojega maternega. Od sodnega tolmača se namreč zahteva visoka raven strokovnega znanja pri vsakem od jezikov in so jeziki ravno iz tega razloga omejeni.

Sodni tolmač za angleški jezik prevaja strokovna besedila iz in v angleščino

Sodni tolmač za angleški jezik s svojim žigom in podpisom jamči za skladnost prevoda z izvirnikom. Ker je zadaj velika odgovornost, mora kot potrjeni strokovnjak za določen jezik biti pri svojem delu še posebej natančen in dobro poznati strokovno izrazoslovje. Iz tega razloga so cene storitev sodnega tolmača občutno višje kot cene storitev običajnega prevajalca, saj mora sodni tolmač za angleški jezik uporabiti veliko več znanja za opravljanje svojega dela in potem odgovorno stati za svojim prevodom. V primeru škodljivega ravnanja in hujših napak se sodni tolmač lahko sooči s suspenzom ali celo razrešitvijo. Svojo stalno službo morajo tako ohranjati z visoko stopnjo odgovornosti in strokovne podkovanosti.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE