Blog

Ali veste kaj so sodni prevodi?

Sodni prevodi

Sodni prevodi so lahko prevodi osebnih dokumentov, sodnih listin, izkazov in drugih pomembnih dokumentov, ki jih prevede le sodni tolmač ali sodni prevajalec. Uporabljajo se predvsem pri ugotavljanju identitete v tujih državah, kjer slovenskih dokumentov ne znajo prebrati, na sodiščih v sodnih procesih ali pred podpisovanjem poslovnih pogodb. Najpogosteje uporabljeni sodni prevodi so pri porokah v tujini, izobraževanju ali zaposlitvi v tujini, pri sodnih procesih v tujih državah in pri sklepanju mednarodnih poslov med podjetji.

Sodni prevodi so lahko delo le sodnih tolmačev

Vsak prevajalec ne more prevesti osebnih dokumentov ali drugih osebnih listin v tuj jezik, ker lahko to opravljajo le posebni prevajalci, ki so opravili izobraževanje in preizkus znanja in jih je na funkcijo sodnega tolmača potrdil pravosodni minister. Zato so sodni prevodi lahko delo le sodnega tolmača ali prevajalca. Sodni prevodi so posebej označeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki je dokument prevedel, ter povezani z vrvico z kopijo originalnega dokumenta. Le na ta način, se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

 

Kje so sodni prevodi nujno potrebni?

 

Najpogosteje lahko tudi običajni prevajalci prevedejo večji del dokumentov, ki se jih uporablja pri mednarodnih poslih, vendar je so sodni prevodi nujno potrebni, ko se prevaja:

  • Osebne dokumente
  • Dokumente, ki izkazujejo dosežke v izobrazbi
  • Oporoke
  • Sodbe in ostali pravni dokumenti
  • Potrdila in pooblastila
  • Izpise iz uradnih evidenc

Pri tovrstnih dokumentih je pomembna istovetnost v tujih državah, zato so lahko veljavni le sodni prevodi, ki jih opravi zaprisežen sodni tolmač. Sodni tolmač je namreč strokovnjak za določen jezik, ki pozna tudi pravno besedišče v obeh jezikih in lahko na podlagi tega točno prevede uradne dokumente. Originali in sodni prevodi so tako potrjeno ujemajoči in istovetni. Sodni tolmači, ki lahko izvajajo prevajanje teh dokumentov, so nanizani v registru sodnih tolmačev, kjer jih lahko vsakdo poišče.

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE