Blog

Agencija za prevajanje – hitro, strokovno, uspešno

Če želimo prevesti besedilo v tuj jezik, je agencija za prevajanje pravi naslov. V kolikor potrebujemo besedilo v najkrajšem možnem času, se s sodelavci odločimo, katere informacije dejansko potrebujemo. Hitreje bo, če oklestimo vse nebistvene dele besedila, to so pozdravne fraze, sezname zaposlenih v podjetju, sezname oddelkov, ki so sodelovali pri nastanku knjige ipd. Naročniki oziroma partnerji iz tujine teh oddelkov in ljudi ne poznajo in jih ne zanimajo. Zato preden se odločimo, da bomo dali besedilo prevesti v agencijo za prevajanje, preverimo, katere informacije so relevantne.

Agencija za prevajanje lahko omogoča prevajanje in tolmačenje

Agencija za prevajanjeRazlika med prevajanjem in tolmačenjem je v tem, da je prevajanje pisno, tolmačenje pa ustno. Veliko ljudi pojma preprosto dojema kot sopomenki, vendar njun pomen ni isti. Prevajalci prevajajo, medtem ko tolmači tolmačijo. Prevajalci delajo na pisanih dokumentih, kot so knjige, eseji, pravni dokumenti, spletne strani, navodila, uporabniški priročniki, podnapisi, oziroma kakršne koli druge informacije v pisani obliki. Tolmači pa delajo na projektih, ki zahtevajo prevod takoj oziroma prevod v živo. To so na primer konference, poslovni sestanki, zdravstveni in sodni postopki, … Cilj prevajalcev in tolmačev je enak: prenesti pomen sporočila iz enega jezika v drugega. Marsikatera agencija za prevajanje omogoča tako tolmačenje kot prevajanje.

S strojnim prevajanjem je agencija za prevajanje še uspešnejša

Strojno prevajanje se je pričelo razvijati v 50. letih. Prvič so javno strojno prevajanje prikazali leta 1954 na univerzi v Georgetownu. Z IBM-ovim računalnikom so prevedli več kot šestdeset povedi iz ruščine v angleščino, kar je spodbudilo veliko vlaganja v razvoj strojnega prevajanja. Na prelomu tisočletja se je raziskovanje nadaljevalo. Pojavili so se prvi nekomercialni oziroma brezplačni spletni prevajalniki. Sistem, ki bi proizvedel kakovosten prevod slovnično in semantično neomejenega besedila, še ne obstaja, je pa na voljo veliko programov, ki proizvedejo uporaben prevod z določenimi omejitvami.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE