Blog

Ali naj prevajanje spletnih strani opravi strokovnjak?

Zakaj je pomembno, da prevajanje spletnih strani poteka s prevajalskimi orodji ne spletnimi brskalniki?

Prevajalska orodja ali orodja CAT (CAT je kratica za angleški izraz Computer-Assisted Translation) omogočajo, da prevajalcu pri prevodu pomaga računalniški program. V tem primeru ne gre za tako imenovane prevajalnike, ki delujejo po principu slovarskih gesel, ampak za program, ki prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov – segmenti prevodov se shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in pomaga pri nadaljnjih projektih. To omogoča kakovostnejše in bolj koherentne prevode z urejeno terminologijo in slogom. Programi zaznajo tudi, koliko odstotkov besedila se ponavlja. Prevajanje spletnih strani z osnovnimi prevajalniki ima veliko tehničnih pomanjkljivosti, saj niso prilagojeni jezikovni pestrosti in različnim okoliščinam jezikovnega sporočanja. Tako prevajanje lahko pride v poštev samo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, pa še to v zelo redkih primerih.

Prevajanje spletnih strani ima svoje zakonitosti

Prevajanje spletnih straniVelika in uspešna podjetja že dolgo vedo, da stranke po svetu niso enake. Velik dejavnik pri poslovnem uspehu je upoštevanje medkulturnih razlik, zato je treba besedila prilagajati vsaki državi posebej. Med najobčutljivejšimi so spletne strani, saj bistveno vplivajo na prvi vtis o podjetju ali ustanovi. Predvsem sporočajo, kakšno mero resnosti in vneme podjetje vlaga v svoje delovanje. Prevajalske agencije nudijo lokalizacijo spletnih strani, ki omogoča optimalno pripravo tekstov za objavo. Pri prevajanju je čas izdelave ključnega pomena. Velikokrat je vezano še na roke za tisk, objavo, termine sestankov itd. Besedilo mora torej biti zato pripravljeno pravočasno.Prevajalčeva norma je približno pet prevajalskih strani na dan, a je zelo odvisna od narave besedila. Uspešne prevajalske agencije so dovolj izkušene, da lahko uredijo tudi zelo hitre in dobre prevode.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje spletnih strani

Leave a Comment (0) ↓
POVPRAŠEVANJE