Blog

Posts Tagged lektoriranje besedila

Agencija za prevajanje je vedno prava izbira

Skoraj vsakdo je vsaj enkrat v življenju že potreboval kakršen koli prevod, pa naj bo to prevod iz slovenskega jezika v tuji jezik ali obratno. Na trgu je nešteto prevajalcev in ogromno prevajalskih agencij. Ponudba, ki jo zagotavlja prevajalec, se razlikuje od tega, kar ponuja agencija za prevajanje. Prevajalci pogosto prevode lektorirajo sami ali pa jih pošljejo v lekturo, medtem ko agencija za prevajanje zaposluje krog ljudi, ki se ukvarjajo izključno z eno nalogo. Slabosti samostojnih prevajalcev so v tem, da en sam prevajalec ne more poznati tehničnih in strokovnih izrazov z vseh področij. Stranke pa v prevod predložijo različna besedila, največkrat ravno strokovna. V kolikor prevajalec ni strokovno usposobljen za prevajanje tovrstnih besedil, lahko to resno ogrozi kakovost prevoda. To je tudi razlog, da se prevajalci najraje usmerijo v prevajanje ene vrste besedil, kar pa lahko bistveno zmanjša njihove možnosti dela. Prevajalska dejavnost zahteva, da se z njo ukvarjajo le profesionalni prevajalci, ki besedilo v skladu s stroko brezhibno prevedejo v zahtevani jezik.

Agencija za prevajanje nudi več kot samostojni prevajalec

Med pozitivne lastnosti agencij za prevajanje štejemo veliko število prevajalcev, ki jih imajo na voljo in med katere porazdelijo delo. Zaradi tega so potem tudi obsežna besedila prevedena v zelo kratkem času. Podjetja se ravno zato pri obsežnejših prevodih raje odločijo za usluge, ki jih nudi agencija za prevajanje, kot za usluge samostojnega prevajalca. Poleg tega agencije sodelujejo s številnimi strokovnjaki z različnih področij, ki lektorirajo strokovne prevode. Če na koncu seštejemo cene vseh uslug, naročeni prevod ni nič dražji od prevodov samostojnih prevajalcev. Še ena prednost, ki jo ima agencija za prevajanje je v tem, da pogosto zaposluje tudi oblikovalca, ki besedilo oblikuje tako, da se prevod ne razlikuje od izvirnika. Te prednosti prevajalci nimajo, razen če besedilo oblikujejo sami, za kar pa morajo imeti precej oblikovalskega znanja.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE