Blog

Posts Tagged prevod iz nemščine v slovenščino

Agencija za prevajanje in podporne mreže

Agencija za prevajanje kot članica nacionalnih in mednarodnih združenj

Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) kot registrirana krovna organizacija pri Gospodarski zbornici Slovenije je ena od podpornih mrež, katere osrednja naloga je promocija dobrih prevajalskih praks in na podlagi teh podpora pri grajenju ugleda članov sekcij ter zastopati njihove skupne interese pred državnimi organi in drugimi ustanovami v Sloveniji. ZPP pri vseh svojih članih spodbuja razvoj in delovanje poslovanja v duhu družbene odgovornosti in ohranjanj visoke profesionalnosti in poslovne etike. Kot prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij zastopa skupne interese svojih članov na domačem in tujem trgu, sodeluje pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti ter področne zakonodaje. Na mednarodni ravni med pomembne dele podporne mreže spada Mednarodno združenje za prevajanje in medkulturne študije, ki organizira različne konference, izmenjave in mednarodna sodelovanja, kjer lahko agencija za prevajanje izve za dobre prakse, se poveže s potencialnimi poslovnimi partnerji, promovira svoje dejavnosti ali poišče razvojne rešitve. Agencija za prevajanje lahko z izmenjavo osebja, ki ga omogočajo evropski programi izmenjav pridobi naravne govorce, prav tako ima možnost z zaposlovanjem tujih prevajalcev in tolmačev pridobi vpogled v izkušnje, pristop k delu in delovni praksi prevajalcev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij.

Agencija za prevajanje svoj ugled pridobiva tudi z upoštevanjem kodeksa prevajalske etike

Kodeks postavlja pomembne smernice, ki agencijam za prevajanje pripomorejo k pridobivanju ugleda stroke in njenega delovanja v praksi. V času številnih ponudnikov prevajalskih storitev je kakovost in odgovorno poslovanje z naročniki in odgovorna kadrovska politika do zaposlenih ključna pri preboju agencij. Tudi prevodi opravljeni v krajših časovnih okvirjih morajo zasledovati najprej načelo strokovnosti pred tržnimi prijemi. Na splošno velja, da se ne sme ponujati dela in storitev, ki bi razvrednotili prevajalski poklic. Poleg tega mora prevajalec varovati vse podatke in informacije, ki so mu bili skupaj z izvirnikom s strani naročnika zaupani. Prevajalec je eden od samostojnih kulturnih delavcev, ki ustvarja avtorsko delo, zato mu pripadajo vse pravice iz naslova avtorskih pogodb.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje – pasti in nasveti

Agencija za prevajanje ali samostojni prevajalec?

Prvi od najpogostejših mitov ljudi o agencijah za prevajanje je, da je agencija za prevajanje cenejša od prevajalcev, ki svojo dejavnost opravljajo v okviru samostojnega podjetništva ali avtorskih pogodb. Dejansko so cene pri agencijah za prevajanje skoraj vedno višje od samostojnih prevajalcev. V ceno prevodov so všteti tudi stroški plač za druge delavce v agenciji za prevajanje, ki s prevajanjem sploh niso v stiku: od direktorja do čistilke poslovnih prostorov – plačilo morajo dobiti vsi. In prevajalci od tega, kar njihova firma trži kot storitev prevoda, dejansko dobijo manj kot bi višjo ceno opravili v oblikah zaposlitve, kjer delo opravljajo samostojno. Drugi mit je povezan s prepričanjem, da je agencija za prevajanje bolj zanesljiva. Težko se je o zanesljivosti prepričati v tistih primerih, ko naročnik ne morete priti v kontakt s prevajalcem zaradi poslovne politike in ko agencija sprejme naročilo zahtevnih prevodov, ki se opravijo v enem samem dnevu. Tretji je povezan z oglaševanjem agencij, ki ponujajo prevode v več kot sto jezikov, na različno zahtevnih ravneh v zelo kratkem času, kjer lahko široka ponudba ustvarja lažni vtis boljše usposobljenosti zaposlenih. Večina prevajalskih agencij ima stalno zaposlenih le nekaj prevajalcev in to za jezike za katerih je največ povpraševanja (npr.: angleščina, nemščina, ruščina). Za prevode v ostale svetovne jezike vam agencije za prevajanje poiščejo najcenejšega zunanjega prevajalca preko prevajalskih baze in vam opravljeno storitev zaračunajo dražje.

Agencija za prevajanje je lahko tudi dobra izbira, če smo ustrezno informirani

Preverite reference v ustanovah, ki jih agencija za prevajanje navaja. Če gre za prevode vezane ne delo, je pomembno pridobiti tudi več mnenj o kvaliteti in cenah prevodov pri poslovnih partnerjev ali znancih, če gre za zasebno rabo, ki imajo s sodelovanjem z agencijami že izkušnje. Svoja pričakovanja in zahteve agenciji jasno opredelite, hkrati pa bodite tudi sami dovolj realni pri postavljanju časovnega okvirja.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Prevajanje nemščine

Ljubezen do tujih jezikov – prevajanje nemščine

Pri izbiri poklica se za prevajanje nemščine odločijo tisti, ki jim je nemški jezik pri srcu in bi ga radi dodobra spoznali in govorili. Skozi študij se študentje tako naučijo vse o tujem jeziku, da se nato lahko spopadajo z izzivi, ki jih prevajanje nemščine vedno znova nudi. Ker so vsi jeziki, pravzaprav živi organizmi, ki se skozi čas spreminjajo, je potrebno vseživljenjsko učenje in osveževanje znanja, da si na trgu konkurenčen ostalim prevajalcem. Na takšen način dejansko prevajalec postane dvojezičen, saj obvlada drugi jezik prav tako dobro, kot svoj materni.

Ko se pojavi potreba za prevajanje nemščine

Potreba za prevajanje nemščine se pogosto pojavi v poslovnem svetu, ko podjetja sodelujejo s tujimi partnerji. Če gre za primer dobaviteljev iz Nemčije, potem je prevajanje nemščine prvi korak, da lahko izdelke predstavite na slovenskem trgu. Prevesti je potrebno opise, navodila za uporabo in sestavine izdelkov, na artikle nalepiti prevedene deklaracije. To res ne sme vsebovati napak, zato prevajanje nemščine prepustite usposobljenemu prevajalcu, ki bo za vas prevedel vse našteto točno in brez napak. Poklicni prevajalci, ki delajo v prevajalskih agencijah imajo s tovrstnim delom izkušnje za specialna področja, zato bodo delo opravili hitro in natančno.

Prevajanje nemščine za pravo ceno!

Danes lahko z močjo interneta in številnih uporabnikov ter ponudnikov storitev preko spleta najdete najbolj atraktivne in ugodne ponudbe za prevajanje nemščine. Na spletu je vse enostavneje, tudi iskanje prave cene za prevajanje nemščine, zato le dobro preglejte vse ponudbe ter se odločite za tisto, ki bo prava za vas! Pazite le, da vas ne zavede le cena, saj so za kvalitetne rezultate potrebne tudi izkušnje in specializacija za določeno področje prevajanja. Včasih splošno znanje jezika ni dovolj za prevajanje nemščine, sploh če imate izvirnik poln težkega strokovnega izrazoslovja, s katerim se le poredko srečamo v vsakdanjem življenju.

Posted in: Prevajanje, Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE